Archiwa autora: Mateusz Gzyl

Po Komisji Oceny Wniosków

W dniu 11 lipca br. odbyła się kolejna Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na lipcowy KOW wpłynęły 3 Wnioski.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.

Zbiorcza-lista wniosków

Ogólna-lista-wniosków

Warsztaty RODO w Wolsztynie

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych weszły w życie już w maju.
Przygotowałeś swoją organizację do nowych wytycznych? Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w środę 18 lipca br w godz. 16:00 – 19:00  w siedzibie Biura Promocji i Turystyki (Wolsztyn, ul. Dr Kocha 12a)

W trakcie warsztatów adwokat Maciej Wypych z Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf z Poznania przedstawi najważniejsze zmiany, które dotyczą organizacji oraz jakie formalności należy spełniać zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych.

Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje Beata Zabroni pod adresem e-mail beata.zabroni@pisop.org.pl lub nr telefonu 65 520 78 86.

Spotkanie „Zaplanujmy wspólnie Jarmark!”

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalnych działaczy i mieszkańców z gminy Pępowo do udziału w spotkaniu „Zaplanujmy wspólnie Jarmark”. Podczas spotkania zostaną omówione działania zmierzające do prawidłowego zorganizowania i zaplanowania lokalnego wydarzenia – Jarmarku Pomysłów, który odbędzie się już w sierpniu w Pępowie.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie (ul. St. Nadstawek 6). Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailowo na adres mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl .

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. „Aktywne i społeczne Pępowo”, współfinansowanego ze środków Gminy Pępowo.

Szkolenie z kompetencji cyfrowych

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe z Centrum PISOP! Obsługa edytora tekstu sprawia Ci kłopoty? Excel nadal jest dla Ciebie pełen tajemnic? Zapoznaj się z nimi podczas szkoleń z kompetencji cyfrowych!

Szkolenie z kompetencji cyfrowych obejmuje:

  • Edytor tekstu na poziomie średniozaawansowanym
  • Podstawy obsługi Excela
  • Excel na poziomie średniozaawansowanym

W trakcie szkoleń dowiecie się Państwo jak zacząć pracę z programami oraz jak sprawnie posługiwać się głównymi ich funkcjami. Wiedza zdobyta podczas spotkań pozwoli na swobodną edycję plików i tworzenie dokumentów przydatnych w codziennej pracy w organizacji pozarządowej.

Szkolenie średniozaawansowane z Excela skierowane jest do osób, które chciałyby zapoznać się z bardziej rozbudowanymi możliwościami tego programu. Wiedza ta przydatna będzie zwłaszcza osobom rozliczającym dotacje i tworzącym zestawienia z dużą ilością danych.

Szkolenia z edytora tekstu:

  • 10 lipca – Leszno (poziom średniozaawansowany)

Szkolenia z Excel

  • 17 lipca – Leszno (poziom podstawowy)
  • 24 lipca – Leszno (poziom średniozaawansowany)

Szkolenia odbędą się w godz. 8:30 – 15:30 w poniższych miejscach:

  • sala 430 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Mickiewicza 5 64-100 Leszno

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński, międzychodzki, nowotomyski, grodziski).

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach prosimy o wypełnienie dołączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: beata.zabroni@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Informujemy, że ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, iż uczestnik szkolenia musi posiadać własny komputer.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

program edytor tekstu_ogólny

program excel_1_ogólny.docx

program excel_2_ogólny

Formularz_zgloszeniowy_10 lipca Leszno

Formularz_zgloszeniowy_17 lipca Leszno

Formularz_zgloszeniowy_24 lipca Leszno

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2018 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 29.06.2018 r. do 09.07.2018 r. osobiście w biurze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

Regulamin oraz załączniki do pobrania tutaj 

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.

Po Komisji Oceny Wniosków

W dniu 27 czerwca br. odbyła się kolejna Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na czerwcowy KOW wpłynął 1 Wniosek.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.

Zbiorcza-lista-wniosków_czerwiec

Ogólna-lista-wniosków_czerwiec

Spotkanie w Głuchowie nt. Wsi tematycznej

Czym jest wieś tematyczna i w jaki sposób można aktywizować społeczność lokalną przy wspólnym celu? Na te pytania odpowiadaliśmy sobie podczas spotkania branżowego zorganizowanego 19 czerwca w Głuchowie- Wsi tematycznej „Łaciata wieś”. 

W spotkaniu wzięli udział liderzy III sektora z gminy Rawicz, Lipno, Święciechowa, Pogorzela, Bojanowa, Jutrosina. Była to doskonała okazja do pochwalenia się dotychczasowymi sukcesami oraz nabrania „wiatru w żagle”, poprzez wymianę doświadczeń. Perspektywa mobilizowania ludzi to jeden wymiar a czynniki ekonomiczne podejmowanych działań to dalsza perspektywa. Niekoniecznie daleka. Swym doświadczeniem podzieliła się podczas prelekcji Agnieszka Weyna, która jako prezeska stowarzyszenia BUKO, wraz z mieszkańcami prowadzi Górniczą Wioskę. Prezentowała sposoby na pozyskanie potencjalnego klienta, możliwości jakie daje prowadzenie Przedsiębiorstwa Społecznego a także zatrudniania ludzi- okolicznych mieszkańców.

Odwiedziny „Łaciatej Wsi” były doskonałą okazją prezentacji warsztatów malowania na szkle, które stowarzyszenie ma w swej ofercie.

 

Jarmark Pomysłów w Lesznie

W piątkowe popołudnie 15 czerwca 2018 roku na leszczyńskim Rynku odbyła się 5 edycja Targów Ekonomii Społecznej, które przebiegają pod nazwą Jarmark Pomysłów.

Tegoroczne wydarzenie miało na celu zaprezentowanie przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów reintegracyjnych, które działają na terenie subregionu leszczyńskiego.
W imprezie wzięło udział 20 wystawców, którzy prezentowali swoje wyroby i usługi.
Licznie odwiedzający leszczyński Rynek mieszkańcy mieli możliwość posmakowania pysznych dań Rydzynianki, miodów Stowarzyszenia Ekologiczno-Pszczelarskiego Szczęśliwa Pszczoła czy zdrowych produktów Fundacji Zdrowa Natura. Każdy mógł zakupić wspaniałe produkty rękodzielnicze, który powstały w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, Rydzynie i Rakoniewicach , Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie czy w Spółdzielni Socjalnej ECOSS.
Dzieci chętnie uczestniczyły w warsztatach przygotowanych przez wystawców. Zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza warsztaty z samodzielnego wykonywania zabawek z włóczki (Stowarzyszenie WISIELOKI), witraży (WTZ Miejska Górka) czy biżuterii (WTZ Rakoniewice).  Zmęczeni warsztatami mogli skorzystać z masaży wykonywanych przez Spółdzielnię Socjalną „Pod Skrzydłami”.
Fundacja Edukacyjna Pro Musica zachęcała młode mamy do chustonoszenia oraz zapraszała do skorzystania z oferty Fundacji.
Ciekawą propozycję, zwłaszcza dla najmłodszych, stanowiło mini laboratorium przygotowane przez Fundację NIWA i Centrum Edukacji Heweliusz,  gdzie dzieci samodzielnie mogły wykonywać doświadczenia.
Stowarzyszenie Ziołowieś Pępowo przygotowało nie tylko stoisko z naturalnymi produktami, ale także przeprowadziło warsztaty, podczas których każdy mógł własnoręcznie przygotować kulę do kąpieli.
Niewątpliwą atrakcją był pokaz lotu dronu Fundacji Extremalnie Aktywni, który wykonał serię zdjęć Jarmarku Pomysłów z wysokości 30 m.
Wielkie oklaski zebrała także młodzież ze Stowarzyszenia KS „Sporty Walki , która zaprezentowała trening bokserski.
Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko Speedway Promotion oraz Never Give Up, którzy zaprezentowali motory żużlowe. Dzieci chętnie dosiadały maszyn żużlowych i mogły przez chwilę poczuć się jak ich idole.

Jarmark Pomysłów przyciągnął wielu mieszkańców Leszna i okolic, którzy mieli możliwość poznania szerokiego wachlarza usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne z subregionu leszczyńskiego. Był także doskonałą okazją do porozmawiania o ekonomii społecznej oraz przybliżenia specyfiki prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

 

Jarmark Pomysłów w Górznie

Jarmark Pomysłów to impreza towarzysząca „Wiankom” w Górznie. W zaciszu lasu i jeziora spotkała się społeczność lokalna gminy Krzemieniewo by uczcić Noc Świętojańską, która w tradycyjnym kalendarzu przypada na noc 23/24 czerwca. Rozmowy, tańce, koncert, atrakcje w tle w postaci zamków dmuchanych, prezentacja Ochotniczych Straży Pożarnych z Krzemieniewa i Belęcina to tylko niektóre elementy biesiady, która rozbrzmiewała 16 czerwca nad jeziorem w Górznie. Stowarzyszenia, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański.

 

Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 15.06.2018 r. do 25.06.2018 r. osobiście w burze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

Regulamin oraz załączniki do pobrania tutaj 

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod mailem natalia.pawlicka@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.