Archiwa autora: Mateusz Gzyl

Konkurs „Działania Godne Uwagi” wystartował!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pn. „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolskich. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne działające na terenie województwa wielkopolskiego, które w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31.10.2017 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne (w przypadku projektów będących w trakcie realizacji należy wykazać, że 80% zakładanych efektów zostało zrealizowanych).

Nadesłane inicjatywy muszą wpisywać się w jedną z następujących kategorii:

 • Społeczeństwo
 • Kultura
 • Sport
 • Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
 • Zdrowie i Ekologia.

Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • Stopień zaangażowania mieszkańców
 • Korzyści społeczne
 • Zaangażowanie partnerów
 • Innowacyjność.

Wyboru zwycięskich inicjatyw, po jednej w ramach każdej kategorii oraz po jednej w ramach każdego z subregionów (łącznie 10) dokona specjalnie powołana Kapituła. Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy powalczą o Nagrody InternautówGłosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 27 listopada br.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystej Gali organizowanej w grudniu w Lesznie i Poznaniu (terminy Gali zostaną podane najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną datą).

Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy, dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie prosimy nadsyłać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania pod wiadomością) na adres konkurs@pisop.org.pl.

Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie Konkursu (do pobrania pod wiadomością). Więcej informacji na temat konkursu udziela Beata Zabroni (beata.zabroni@pisop.org.pl, 65/520 78 86).

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs jest częścią projektu pn.  „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Społecznie i Ekonomicznie – Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie pn. „Społecznie i z zyskiem – o ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim” odbędzie się 19 października w Lesznie (w Leszczyńskim Centrum Biznesu przy ul. Geodetów 1).

Do udziału w Forum szczególnie zapraszamy przedstawicieli pomiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, klubów i centrów integracji społecznej), jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z terenu subregionu leszczyńskiego (tj. miasta Leszna, powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków w powiecie jarocińskim).

Na program Forum składają się:
- wystąpienie nt. przyszłości ekonomii społecznej w Polsce i Wielkopolsce
- panel dyskusyjny z włodarzami z subregionu leszczyńskiego nt. kondycji ekonomii społecznej
- prezentacja przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie leszczyńskim.

Program Forum można pobrać pod wiadomością.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Partnerem Forum jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Chętnych do udziału w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania pod wiadomością) i przesłanie najpóźniej do  16 października mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl.

Więcej informacji udziela Mikołaj Kostaniak pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailem mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl.

Program_Forum_2017

Zgłoszenie na forum_2017_wyp1

ABC tworzenia projektu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu tworzenia projektów. Jest to tematyka, która powinna zainteresować organizację, które zamierzają starać się o pozyskanie pieniędzy na swoje działania.

Szkolenie odbędzie 11  października 2017 roku w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie przy ul. Pl. J. Metziga 26/6 w godzinach od 8.30 do 15.30.

Podczas szkolenia, tradycyjnie omówione zostaną takie elementy, jak:

 • charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
 • charakterystyka grupy docelowej,
 • kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
 • harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
 • zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem do 9 października, na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub faksem, pod nr 65 520 78 86

Szkolenie skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, klubów sportowych z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki, wolsztyński).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:
zgloszenie_abc_11.10.

Brakuje osoby kontaktowej, która będzie pomocną dłonią-rozmowa z Tomaszem Grutzmacher

Lider lokalny to osoba aktywna społecznie, otwarta i kreatywna. Musi posiadać wiedzę co się dzieje w środowisku lokalnym i chcieć współpracować z mieszkańcami. Jedną z takich osób jest bez wątpienia Tomasz Grutzmacher działający w gminie Pępowo.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w działalności lidera?

W działalności lidera najbardziej istotne jest dla mnie zaangażowanie i współpraca ze środowiskiem lokalnym. Chęci, ambicje i działania lokalne mogą zainicjować wieloma korzystnymi dla wielu stron efektami i rozwiązaniami. Pozytywne stosunki z wieloma środowiskami pozwolą nam na koordynację działań na wielu płaszczyznach.

Co motywuje Ciebie do działania jako lidera?

Do działań motywują mnie lokalne środowiska, które potrzebują wsparcia. Wiele osób ma chęci, pomysły ale brakuje osoby kontaktowej, która będzie pomocną dłonią i wsparciem w działaniach.

Co chcesz osiągnąć podejmując działalność jako lider w swoim środowisku?

Moim priorytetem jest podjęcie działań, które pozwolą zawiązać grupę wsparcia finansowego składającą się z lokalnych przedsiębiorców dla lokalnych działań. Pozwoli ona na współfinansowanie projektów czy organizowania spotkań, imprez , warsztatów i różnego rodzaju przedsięwzięć.

Co uznajesz za swój największy dotychczasowy sukces (przede wszystkim w działalności społecznej)?

Charytatywne zaangażowanie w sport, organizacje imprez i pomoc w działaniach wielu jednostek. W dzisiejszej dobie braku czasu, chęci i motywacji  uważam to za sukces. Znam wiele osób, które mają potencjał i pomysły ale grupa osób, które bezinteresownie są w stanie się zaangażować jest liczona na palcach jednej ręki.

 

Tomasz Gruetzmacher – jest urzędnikiem, sołtysem wsi Kościuszkowo, prezesem LKS Dąbroczanka Pępowo, a przede wszystkim lokalnym liderem.

 

W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii społecznej wciąż poszukujemy liderów. Po więcej informacji zapraszamy tutaj http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/szukamy-liderow/.

Lider do zadań lokalnych

Jeśli Twoje działania inspirują innych, żeby marzyć więcej, uczyć się więcej, robić więcej i stawać się kimś więcej, to jesteś liderem – powiedział amerykański polityk John Quincy Adams. Kim zatem jest lider lokalny? Jakie działania powinien podejmować?

Lider lokalny to osoba aktywna społecznie, otwarta i kreatywna. Musi posiadać wiedzę co się dzieje w środowisku lokalnym i chcieć współpracować z mieszkańcami. Jedną z takich osób jest bez wątpienia Tomasz Grutzmacher działający w gminie Pępowo.

Tomasz Gruetzmacher – jest urzędnikiem, sołtysem wsi Kościuszkowo, prezesem LKS Dąbroczanka Pępowo, a przede wszystkim lokalnym liderem. Na pytanie, co jest dla niego najważniejsze w działalności liderskiej podkreśla przede wszystkim zaangażowanie i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Jak przyznaje:

Chęci, ambicje i działania lokalne mogą zainicjować wieloma korzystnymi dla wielu stron efektami i rozwiązaniami. Pozytywne stosunki z wieloma środowiskami pozwolą nam na koordynację działań na wielu płaszczyznach.

To właśnie w społeczności lokalnej znajduje motywację do dalszych działań. Wiele osób ma chęci, pomysły, ale brakuje osoby kontaktowej, która będzie pomocną dłonią i wsparciem w działaniach – mówi. Jako lider stara się taką pomoc zapewniać.

Działa w wielu środowiskach, włącza się w różnorodne inicjatywy. Charytatywnie angażuje się w sport. Organizuje też wiele imprez. Dodatkowo znajduje czas, aby pomagać innym instytucjom i organizacjom przy swoich działaniach.

W dzisiejszej dobie braku czasu, chęci i motywacji, uważam swoje zaangażowanie za mój osobisty sukces. Znam wiele osób, które mają potencjał i pomysły. Nieliczni jednak chcą się bezinteresownie zaangażować. Można ich policzyć na palcach jednej ręki – podkreśla.

Zdaje sobie sprawę, że do rozwoju ekonomii społecznej w gminie, tzn. usprawnienia funkcjonowania m.in. lokalnych fundacji i stowarzyszeń, potrzebne jest jeszcze wiele działań. Przede wszystkim organizowania szkoleń, spotkań, przedstawianie przykładów z innych gmin. Jego najbliższe plany skupiają się wokół zwiększenia pieniędzy na lokalne działania.

Moim priorytetem jest podjęcie działań, które pozwolą zawiązać grupę wsparcia finansowego składającą się z lokalnych przedsiębiorców dla lokalnych działań. Pozwoli ona na współfinansowanie projektów czy organizowania spotkań, imprez, warsztatów i różnego rodzaju przedsięwzięć – uzupełnia.

Życzmy powodzenia i trzymamy kciuki za kolejne inicjatywy!

 

Pierwszy przegląd filmów odpowiedzialnych społecznie

W środę 20 września odbył się pierwszy przegląd filmów odpowiedzialnych społecznie organizowany w Lesznie. Spotkanie miało miejsce w Sali w Ratuszu na Rynku w Lesznie. 

 

Wspólnie z Fundacją CSR Res Severa gościliśmy przedstawicieli przedsiębiorstw z subregionu leszczyńskiego. Na spotkaniu byli obecni także uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Lesznie. Uczestnicy wysłuchali krótką prelekcję na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Następnie Fundacja CSR Res Severa przedstawiła prezentację nt. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz zaprezentowała najlepsze filmy z ubiegłorocznej edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. Po projekcji filmów przyszedł czas na dyskusję w której swoim doświadczeniem mogli podzielić się przedstawiciele przedsiębiorstw a uczniowie z zaangażowaniem włączyli się do dyskusji i zadawania pytań. Ostatnim punktem spotkania była prezentacja działań leszczyńskiego przedsiębiorstwa społecznego Extremalnie Aktywni.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w spotkaniu.

 

Projekt współfinansowany przez Miasto Leszno.

 

Spotkanie w Rakoniewicach

Współpraca się wszystkim opłaca – takie hasło przyświecało uczestnikom spotkania, które odbyło się 21 września w Rakoniewicach.

Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych dyskutowali tam
m.in. o komunikacji między sobą, uporządkowywali działania, projektowali wspólne inicjatywy oraz wyznaczali plan działań na przyszłość.

Foto-Rakowniewice

Budowanie partnerstwa organizacji pozarządowych w Rakoniewicach jest efektem współpracy Centrum PISOP z Gminą. Zachęcamy do przyłączenia się do tej inicjatywy! Relacje z kolejnych  działań będziemy publikować na bieżąco.

Ziołowieś w Pępowie

Pępowo to mała gmina w województwie wielkopolskim, położona między Poznaniem a Wrocławiem, zamieszkała przez nieco ponad 6 tys. mieszkańców. Od niedawna słynie ona z ziół i ziołolecznictwa. To wszystko za sprawą działającego tam Stowarzyszenia Ziołowieś Pępowo. O działaniach organizacji opowiada jej inicjatorka Izabela Grzesiak.

 

Skąd, w małej gminie, pojawił się pomysł na stworzenie wioski tematycznej o nazwie Ziołowsi?

Izabela Grzesiak: Pomysł wyszedł ode mnie. Chciałam po prostu swoją pasją do ziołolecznictwa podzielić się z większą grupą ludzi. Znalazło się kilka osób, które również uwielbiały zioła i chciały działać w tym obszarze. Nasze działania poniekąd pozwoliły pobudzić lokalną społeczność do działania, do stosowania ziół i prowadzenia zdrowego trybu życia.

A jakie były Wasze pierwsze działania?

Na początku prowadziłam wykłady w Kołach Gospodyń Wiejskich Gminy Pępowo. Potem, w ramach działającej już grupy nieformalnej pasjonatów ziół, przeprowadzałam wykłady i warsztaty z jej członkami. Na początku na miejscu w Pępowie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, a później  już w całym powiecie gostyńskim. W pierwszej kolejności oczywiście odwiedzaliśmy lokalne KGW. Teraz nasza działalność sięga dalej. Nadal prowadzimy zajęcia warsztatowo – wykładowe, ale również jeździmy na targi, festyny, dożynki, festiwale itp. Jeśli ktoś nas zaprosi staramy się nie odmawiać, służyć pomocą i informacją. Każde spotkanie jest dla nas ważne, wychodzimy z założenia, że skoro ludzie chcą coś wiedzieć o ziołach to znaczy, że szukają też w nich pomocy, a my możemy jej im udzielić.

Zaczęło się od Kół Gospodyń Wiejskich, a kto teraz jest odbiorcą działań Ziołowsi?

Odbiorcą jest w zasadzie każdy kto wierzy w działanie lecznicze ziół, szuka naturalnych metod leczenia, czy zdrowych produktów. Największe zainteresowanie jest oczywiście wśród dorosłych i to w każdym przedziale wiekowym. Nie zapominamy jednak  także o najmłodszych. Specjalnie dla nich przygotowujemy warsztaty, quizy i krótkie pogawędki.

2017.09.02 Leszno Piknik PISOP f/ Marek Zakrzewski

Jakie są główne cele, dla których działacie?

Początkowo chcieliśmy zaktywizować społeczność lokalną i polepszyć jej samopoczucia poprzez upowszechnianie tradycji stosowania ziół w życiu codziennym. Teraz działamy szerzej poprzez  upowszechnianie lokalnych tradycji rękodzielniczych.

Jakie z Waszych projektów uważacie za najważniejsze?

Jednym z ważniejszych projektów był ten związany z nasadzeniem ziół w centrum Pępowa. Kolejne związane byłby z rękodziełem, a konkretnie organizowaniem warsztatów rękodzielniczych.

Co uważacie są swój największy sukces?

Wypromowaliśmy  naszą gminę. Pępowo jest kojarzone z Ziołowsią tj. ziołami, zdrowiem, leczeniem naturalnymi metodami. Stworzyliśmy imprezę cykliczną w Pępowie. Nasz kiermasz świąteczny organizujemy już ósmy raz, a za każdym razem jest coraz większy, piękniejszy i przyciąga coraz więcej zainteresowanych. Niewątpliwie jednym z większych sukcesów jest wyróżnienie naszego produktu tj. soli ziołowej
o nazwie Siekieradka na konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Poznaniu. Produkt oceniali znani krytycy kulinarni, co daje nam powód do dumy. Myślę, że Pani Gesslerowa byłaby też Siekieradką zachwycona. Sukcesem potwierdzonym przez naszych odbiorców jest też nasz stały produkt tzn. maść nagietkowa, która cieszy się wielkim powodzeniem.

Jakie macie dalsze plany na działania?

Chcemy kontynuować to co już zaczęliśmy. Stworzyliśmy pewną markę, która została doceniona. Nasze produkty są zdrowe, naturalne (bez żadnej chemii), bardzo dobrej jakości, a przede wszystkim tanie i dostępne na każdą kieszeń. W niedalekiej przyszłości planujemy stworzyć miejsce pracy.

Co jest szczególnie istotne w pracy w społeczności lokalnej?

Powolne budowanie zaufania poprzez pokorę, chęć rozwijania pasji, ciężką pracę, poświęcanie swojego czasu, czynienie dobra i angażowanie się we współpracę w projekty innych grup. Bo budowanie relacji to po prostu współpraca!

 

Artykuł współfinansowany ze środków Gminy Pępowo.