A może działalność odpłatna lub gospodarcza?

A może działalność odpłatna lub gospodarcza?

Być niezależnym od konkursów, dotacji i grantów, a jednocześnie zapewnić stabilność finansową swojej organizacji. Czy to możliwe? Tak, a pomoże w tym doradca Centrum PISOP.

29 stycznia o godz. 15:00zapraszamy na spotkanie doradcze dotyczące działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej. Będzie można się na nich dowiedzieć między innymi, jakie rodzaje działalności może prowadzić organizacja pozarządowa, czym się one różnią, jakie mają wady i zalety. Doradca Centrum PISOP rozwieje niektóre mity na temat przedsiębiorczości; opowie, jak zarejestrować działalność gospodarczą, a także gdzie szukać wsparcia przy prowadzeniu księgowości  i pisaniu biznesplanu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy na nie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty aktywności zawodowej) z subregionu poznańskiego (tj. Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego). Doradztwo odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Bukowska (ul. Bukowska 27/29) w Poznaniu. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Informacji udziela Marta Swinarska, tel. 61 851 91 34, marta.swinarska@pisop.org.pl.

Wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń i usług objęte jest pomocą de minimis.