ABC tworzenia projektu – skorzystaj ze szkolenia i poznaj tajniki pisania projektów!

Już pod koniec lipca ogłoszony zostanie konkurs na dotację do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  Jak przygotować projekt, by zwiększyć szansę na otrzymanie dotacji dowiedzą się uczestnicy szkolenia pn. „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się 30 czerwca  w Centrum Bukowska (przy ul. Bukowskiej 27) w godzinach 9.00-16.00. Serdecznie zapraszamy!

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
  • charakterystyka grupy docelowej,
  • kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
  • harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
  • zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy kierować najpóźniej do 23 czerwca do Anity Nowickiej mailem na adres: anita.nowicka@pisop.org.pl (wzór formularza dołączony pod wiadomością).

W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie jednej osoby z danej instytucji.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku nieobecności na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia o rezygnacji, zgłaszający ponosi pełny koszt uczestnictwa.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

Formularz zgłoszeniowy

loga UE-poziom_kolor