ABC tworzenia projektu w Rakoniewicach

Dobrze opracowany projekt daje większe szansę na pozyskanie pieniędzy na jego realizację. Zapraszamy do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się 29 czerwca w WTZ w Rakoniewicach (ul. Krystyny 30). Początek o godzinie 9.00. Szkolenie poprowadzi Ewa Gałka.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.  Praktyczne ćwiczenia pomogą w  uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Szkolenie kierowane jest do aktywnych mieszkańców gminy Rakoniewice i młodych organizacji działających na tym terenie.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przesyłać najpóźniej do 28 czerwca mailem na adres: monika.wieczorek@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 65/520 78 86.