Aktywizacja i integracja – współpraca PUP i OPS

Aktywizacja i integracja – współpraca PUP i OPS

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli powiatowych urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej z subregionu leszczyńskiego (tj. powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wolsztyńskiego) do udziału w spotkaniu pn. „Program Aktywizacja i Integracja w praktyce”. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w Centrum PISOP w Lesznie (Pl. J. Metziga 26/6).

Program Aktywizacja i Integracja to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych. Realizatorami Programu są powiatowe urzędy pracy samodzielnie, bądź we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Spotkanie ma na celu przybliżyć kwestie związane z podejmowaniem współpracy między tymi dwoma instytucjami.

W programie spotkania:

  • Rola, zadania OPS pod kątem współpracy z PUP na rzecz osób długotrwale bezrobotnych – Elżbieta Spiralska, MOPR w Lesznie
  • Rola, zadania PUP pod kątem współpracy z OPS na rzecz osób długotrwale bezrobotnych – Ewa Beba, dyrektor PUP w Kościanie
  • Porozumienie o współpracy PUP-OPS: założenia, zapisy, formuła –
    Karolina Szlachciak, doradca ROPS
  • Współpraca PUP-OPS w subregionie leszczyńskim – dyskusja  –
    moderatorka Ewa Gałka, prezeska Centrum PISOP.

Udział w spotkaniu należy potwierdzić przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) na adres mailowy: weronika.bota@pisop.org.pl lub numer faksu: 65 520 78 86 najpóźniej do 15 maja br.

W razie dodatkowych pytań, więcej informacji o spotkaniu udziela Weronika Bota telefonicznie 65 520 78 86.

PLIKI DO POBRANIA:

formularz-zgłoszeniowy_19-05