Aktywizacja Społeczności Lokalnej

18 września w Gostyniu oraz 22 września w Lesznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej z subregionu leszczyńskiego do udziału w spotkaniach sieciujących. Tematem spotkań będzie aktywizacja społeczności lokalnych.

Podczas spotkań będziemy szukać odpowiedzi m.in. na takie pytania:

  • Jak skutecznie działać w społeczność lokalnej?
  • Jak aktywizować ludzi do działania?
  • Jaką rolę powinni pełnić animatorzy lokalni?

Programy spotkań znajdują się  do pobrania pod wiadomością.

Spotkanie odbędą się:

  • 18 września w Lesznie w Wyższej Szkole Humanistycznej (róg ul. Krótkiej i Królowej Jadwigi 10) w godzinach 9.45 – 13.00
  • 22 września w Gostyniu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego iedzibie PCPR przy ul. Nowe Wrota 7 w godzinach 9.45 – 13.00.

Spotkanie poprowadzi Magdalena Popłońska – Kowalska ekspertka ds. polityki społecznej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu, najpóźniej do 16.09., należy przesyłać mailem na adres: agnieszka.galka@pisop.org.pl.

Więcej informacji o spotkaniu udziela  Agnieszka Gałka pod numerem telefonu 65/520 78 86.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Serdecznie zapraszamy!