Aktywne i społeczne sołectwa Gminy Krobia

Wspólnie z Burmistrzem Krobi zapraszamy do udziału w spotkaniu kierowanym do mieszkańców sołectw

Bukownica, Domachowo, Pijanowice, Stara Krobia, Wymysłowo, Żychlewo.

Spotkanie odbędzie się 19 października 2018 roku (piątek) w godzinach 12:00 – 15:00 w Sali Wiejskiej w Wymysłowie.

W trakcie spotkania wspólnie z doradcami Centrum PISOP:

  • zbadamy potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich,
  • wyznaczymy nowe cele rozwoju,
  • zastanowimy się w jaki sposób można zaktywizować społeczność lokalną.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców wymienionych sołectw, którzy działają w grupach nieformalnych lub stowarzyszeniach i są zainteresowani rozwojem aktywności lokalnej w swojej miejscowości.

Zgłoszenia przyjmuje Beata Zabroni (tel. 65 520 78 86; e-mail beata.zabroni(@)pisop.org.pl)

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.