Aktywne Obywatelskie Leszno

W sobotę 14 września nasi animatorzy i doradcy prezentowali osiągnięcia i możliwości Centrum PISOP na Festynie Aktywnego Obywatelskiego Leszna. Przygotowali ciekawe zabawy, które do stoiska  przyciągnęły tłumy. Dużą popularnością cieszył się  konkurs wiedzy o organizacjach pozarządowych realizujących projekty dofinansowane w ramach konkursów „Aktywni dla Leszna” i „Inicjatywa dla Leszna”.

Natomiast w ramach tygodnia Aktywnego Obywatelskiego Leszna oraz projektu LCIWIS w poniedziałek zorganizowaliśmy w Lesznie warsztat ABC zakładania organizacji pozarządowej.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że Aktywny Obywatel to ja!