Archiwa autora: Joanna

Wyniki oceny merytorycznej Konkursu Mikrodotacji na terenie subregionu leszczyńskiego!

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki oceny merytorycznej w ramach Konkursu Mikrodotacji.

W przypadku chęci pozyskania karty oceny merytorycznej, prosimy o kontakt pod adresem mikrodotacje(@)pisop.org.pl.

Serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa:

Ocena merytoryczna – pozytywnie ocenione

 

 

 

Lista oceny formalnej – po etapie poprawek – w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki ostatecznej oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego:

Wyniki oceny formalnej:

Ocena formalna pozytywna 2019

Ocena formalna negatywna 2019

 

Lista oceny formalnej w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego:

Wyniki oceny formalnej:

Ocena formalna – oferty ocenione pozytywnie

Ocena formalna – oferty skierowane do poprawy

Ocena formalna – oferty ocenione negatywnie

Przedłużamy nabór w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Do poniedziałku, tj do 29 kwietnia, do godziny 12.00 młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać projekty  w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Kto może aplikować?

Konkurs kierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, tzn. działających nie dłużej niż 30 miesięcy, których roczny przychód za poprzedni rok nie przekroczył 25 tys. zł. Dotację mogą pozyskać także grupy nieformalne, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs otwarty jest także dla grup samopomocowych, czyli grup działających na rzecz swoich członków. Co ważne, grupy nieformalne i samopomocowe mogą składać oferty samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi – Patronami.

Na co?

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje projekty realizowane w okresie 21.05.2019 r. – 30.09.2019 r. r. Pieniądze można pozyskać m.in. na zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,  wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.

Dodatkowo młode organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać częściowo środki na swój rozwój – np. opracowanie planów działania na najbliższe lata, zakup sprzętu, czy remont lokalu.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 3 000 zł, które można przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 10% wkład własny. Nie musi on jednak być finansowy lub rzeczowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

Jak?

Warunkiem startowania w Konkursie jest opracowanie oferty dostępnej na stronie http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-na-terenie-subregionu-leszczynskiego-2019/, do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godziny 12.00.  Tylko najciekawsze oferty uzyskają dofinansowanie.

Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może skonsultować swój pomysł z doradcą. Kontakt do doradców, a także szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie:

http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-na-terenie-subregionu-leszczynskiego-2019/

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Zapraszamy na spotkania informacyjne nt Konkursu Mikrodotacji!

Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego już ruszył!

Aby poznać Regulamin Konkursu i wszystkie wytyczne, zapraszamy do uczestnictwa
w spotkaniach informacyjnych organizowanych na terenie subregionu leszczyńskiego!

Harmonogram najbliższych spotkań znajdą Państwo TUTAJ.

 

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego rusza!

Od 05 kwietnia br. młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać projekty  w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Kto?

Konkurs kierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, tzn. działających nie dłużej niż 30 miesięcy, których roczny przychód za poprzedni rok nie przekroczył 25 tys. zł. Dotację mogą pozyskać także grupy nieformalne, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs otwarty jest także dla grup samopomocowych, czyli grup działających na rzecz swoich członków. Co ważne, grupy nieformalne i samopomocowe mogą składać oferty samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi – Patronami.

Wsparcie kierowane jest do Oferentów mających siedziby i działających na rzecz mieszkańców subregionu leszczyńskiego, tj, powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, M. Leszno, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego.

Na co?

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje projekty realizowane w okresie 16.05.2019 r. – 30.09.2019 r. r. Pieniądze można pozyskać m.in. na zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,  wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Dodatkowo młode organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać częściowo środki na swój rozwój – np. opracowanie planów działania na najbliższe lata, zakup sprzętu, czy remont lokalu.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 3 000 zł, które można przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 10% wkład własny. Nie musi on jednak być finansowy lub rzeczowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

Jak?

Warunkiem startowania w Konkursie jest opracowanie oferty – wzór dostępny na http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-na-terenie-subregionu-leszczynskiego-2019/, do dnia 26 kwietnia 2019 r., do godziny 12.00.
Tylko najciekawsze oferty uzyskają dofinansowanie!

Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może skonsultować swój pomysł z doradcą.

Kontakt do doradców, a także szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie:

http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl/konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-na-terenie-subregionu-leszczynskiego-2019/

 Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Po Komisji Oceny Wniosków

W dniu 11 lipca br. odbyła się kolejna Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na lipcowy KOW wpłynęły 3 Wnioski.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.

Zbiorcza-lista wniosków

Ogólna-lista-wniosków

Warsztaty RODO w Wolsztynie

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych weszły w życie już w maju.
Przygotowałeś swoją organizację do nowych wytycznych? Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w środę 18 lipca br w godz. 16:00 – 19:00  w siedzibie Biura Promocji i Turystyki (Wolsztyn, ul. Dr Kocha 12a)

W trakcie warsztatów adwokat Maciej Wypych z Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf z Poznania przedstawi najważniejsze zmiany, które dotyczą organizacji oraz jakie formalności należy spełniać zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych.

Warsztaty są bezpłatne. Obowiązują zapisy, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje Beata Zabroni pod adresem e-mail beata.zabroni@pisop.org.pl lub nr telefonu 65 520 78 86.

Spotkanie „Zaplanujmy wspólnie Jarmark!”

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalnych działaczy i mieszkańców z gminy Pępowo do udziału w spotkaniu „Zaplanujmy wspólnie Jarmark”. Podczas spotkania zostaną omówione działania zmierzające do prawidłowego zorganizowania i zaplanowania lokalnego wydarzenia – Jarmarku Pomysłów, który odbędzie się już w sierpniu w Pępowie.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie (ul. St. Nadstawek 6). Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailowo na adres mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl .

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. „Aktywne i społeczne Pępowo”, współfinansowanego ze środków Gminy Pępowo.

Szkolenie z kompetencji cyfrowych

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe z Centrum PISOP! Obsługa edytora tekstu sprawia Ci kłopoty? Excel nadal jest dla Ciebie pełen tajemnic? Zapoznaj się z nimi podczas szkoleń z kompetencji cyfrowych!

Szkolenie z kompetencji cyfrowych obejmuje:

  • Edytor tekstu na poziomie średniozaawansowanym
  • Podstawy obsługi Excela
  • Excel na poziomie średniozaawansowanym

W trakcie szkoleń dowiecie się Państwo jak zacząć pracę z programami oraz jak sprawnie posługiwać się głównymi ich funkcjami. Wiedza zdobyta podczas spotkań pozwoli na swobodną edycję plików i tworzenie dokumentów przydatnych w codziennej pracy w organizacji pozarządowej.

Szkolenie średniozaawansowane z Excela skierowane jest do osób, które chciałyby zapoznać się z bardziej rozbudowanymi możliwościami tego programu. Wiedza ta przydatna będzie zwłaszcza osobom rozliczającym dotacje i tworzącym zestawienia z dużą ilością danych.

Szkolenia z edytora tekstu:

  • 10 lipca – Leszno (poziom średniozaawansowany)

Szkolenia z Excel

  • 17 lipca – Leszno (poziom podstawowy)
  • 24 lipca – Leszno (poziom średniozaawansowany)

Szkolenia odbędą się w godz. 8:30 – 15:30 w poniższych miejscach:

  • sala 430 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Mickiewicza 5 64-100 Leszno

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński, międzychodzki, nowotomyski, grodziski).

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach prosimy o wypełnienie dołączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: beata.zabroni@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Informujemy, że ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy, iż uczestnik szkolenia musi posiadać własny komputer.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

program edytor tekstu_ogólny

program excel_1_ogólny.docx

program excel_2_ogólny

Formularz_zgloszeniowy_10 lipca Leszno

Formularz_zgloszeniowy_17 lipca Leszno

Formularz_zgloszeniowy_24 lipca Leszno