Archiwa autora: pisop

Jak prezentować nasze produkty i usługi? Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Pytanie, jak skutecznie docierać do odbiorców swoich działań, zadaje sobie nie jedna organizacja. Odpowiedzi poszukamy podczas szkolenia organizowanego 31 lipca w Lesznie pn. „Skuteczne pozyskiwanie klientów”.

Szkolenie odbędzie się 31 lipca br. w godz. 9:00 – 16:00 w biurze Centrum PISOP w Lesznie (Pl. J. Metziga 26/6).

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają:
– skuteczne metody prezentowania produktów i usług
– techniki sprzedaży
– sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach sprzedażowych.

Szkolenie poprowadzi Jakub Ratajczak menadżer, specjalizujący się w efektywnej sprzedaży i metodach pozyskiwania klientów.

Zgłoszenia (na załączonym pod wiadomością formularzu zgłoszeniowym) przyjmuje Magdalena Wróblewska pod adresem e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl  lub nr tel 65 520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:
Formularz_zgłoszeniowy_31.07

Przedsiębiorstwo społeczne – jak to działa?

Jakie korzyści płyną z utworzenia przedsiębiorstwa społecznego – podmiotu, który łączy prowadzenie działalności gospodarczej z działalnością społeczną? Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 8 kwietnia 2019 w godz. 13:00 do 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Kościanie przy ul. Dworcowej 1.

Dlaczego warto tworzyć przedsiębiorstwa społeczne?

 • Tworzą one nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. ubóstwem, bezrobociem),
 • Integrują osoby z problemami społecznymi z innymi mieszkańcami,
 • Produkują towary i świadczą usługi zgodne z potrzebami społeczności,
 • Pozwalają pomagać innym, integrować środowisko i różne grupy społeczne,
 • Umożliwiają stworzenie miejsca pracy zgodnie ze swoimi marzeniami, potrzebami i umiejętnościami.

Na jakie wsparcie tworząc przedsiębiorstwo społeczne można liczyć?

 • Dotacja inwestycyjna do 200 tys złotych na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego,
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i bieżącej działalności do 12 miesięcy,
 • Bezpłatne wsparcie – prawne, marketingowe, podatkowe.

Podczas spotkania opowiemy o:

 • sektorze przedsiębiorczości społecznej w subregionie leszczyńskim,
 • zasadach tworzenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • dobrych praktykach działania przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie adresowane jest  zarówno do osób indywidualnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem tel. 797 508 207, lub drogą mailową na adres: biuro(@)owp.koscian.net. 

Serdecznie zapraszamy!

Usługi opiekuńcze – od zgłoszenia do świadczenia!

Jak zgodnie z przepisami BHP świadczyć lub zlecać usługi opiekuńcze?

O tym opowiemy podczas spotkania branżowego skierowanego do Ośrodków Pomocy Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej zlecających usługi opiekuńcze, które odbędzie się  27 marca br. w godz. 10.00 – 13.00 w leszczyńskim Ratuszu (I piętro, mała sala).

W trakcie spotkania przedstawimy przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas świadczenia usług opiekuńczych oraz ich praktyczne zastosowanie. Chcemy również podyskutować o zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, włączenia się w dyskusję oraz podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Spotkanie kierujemy do Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie mających doświadczenie w zlecaniu zadań z zakresu działalności opiekuńczej oraz podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność opiekuńczą z terenu subregionu leszczyńskiego (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński i m. Leszno, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński).

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać do 22 marca br. do Małgorzaty Nawrocik lub Agnieszki Klopsz na adres ngo(@)moprleszno.pl lub telefonicznie 661 213 131.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowanie projektu – zapraszamy na szkolenie

Jeszcze tylko przez 3 tygodnie można przesyłać wnioski do Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.
W programie można zdobyć do 700 tysięcy złotych na rozwój swojej organizacji pozarządowej.

Jak przygotować wniosek, aby wpisywał się w priorytety PROO? Jak opracować projekt, aby zdobył maksymalną liczbę punktów?

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 5 marca br. w godz. 8:30 – 15:30 w Lesznie.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • możliwości finansowania rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych
 • opracowania diagnozy z uwzględnieniem rozwoju instytucjonalnego organizacji
 • opracowania projektu korzystając z zasad matrycy logicznej projektu
 • określania racjonalnych rezultatów, zgodnie z wymogami rozliczania za rezultaty

Szkolenie kierujemy do organizacji pozarządowych, które mają konkretny plan wniosku, są zdecydowane składać go w konkursie PROO i swoją siedzibę mają na terenie subregionu leszczyńskiego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia na załączonym druku prosimy przesyłać do Magdaleny Wróblewskiej magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl  do 04.03.2019 roku.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenie jest nieodpłatne.

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie_PROO

Przedsiębiorstwo społeczne przy firmie – korzyści i wyzwania!

Jak zoptymalizować działania firmy?
Utwórz przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który łączy prowadzenie działalności gospodarczej z działalnością społeczną!
Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 7 marca w godz. 10.00 -13.15 w leszczyńskim Ratuszu (sala na piętrze).

Na co możesz liczyć tworząc przedsiębiorstwo społeczne?

 1. Bezzwrotna dotacja inwestycyjna do 220 000,00 zł na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
 2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i bieżącej działalności do 12 miesięcy
 3. Bezpłatne wsparcie – prawne, marketingowe, podatkowe

Z jakimi wyzwaniami się to wiąże?

 1. Zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami
 2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego

Czego dowiedz się podczas spotkania?

 • Możliwości współpracy firmy z przedsiębiorstwami społecznymi
 • Zasadach tworzenia przedsiębiorstwa społecznego przy firmach
 • Dobrych praktykach działania przedsiębiorstw społecznych we współpracy z firmami

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Beata Zabroni (beata.zabroni(@)pisop.org.pl, 65/520 78 86).

Serdecznie zapraszamy!

PROO bez tajemnic! Zapraszamy na spotkanie

Wystartował konkurs PROO – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – którego operatorem jest Narodowy Instytut Wolności.
W ramach tego programu wsparcie nawet do 700 tys. złotych mogą uzyskać wszystkie organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swój potencjał, stawiają na rozwój instytucjonalny oraz działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 25 lutego br. w godz. 11:00 – 15:00 w leszczyńskim Ratuszu (I piętro, mała sala)

W trakcie spotkania opowiemy:

 • na czym polega PROO,
 • kto może aplikować o środki i w jaki sposób,
 • na co można przeznaczyć uzyskaną dotację,
 • jak prawidłowo wypełnić formularz wniosku.

Spotkanie kierujemy do wszystkich organizacji pozarządowych (stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, organizacje kościelne, spółki non-profit) działających na terenie subregionu leszczyńskiego.

Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska pod adresem e-mail magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl  lub nr tel 65 520 78 86.

Spotkanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Smacznie, zdrowo i … z zyskiem

Aby działalność gastronomiczna przynosiła zyski potrzebnych jest wiele składników.
Na co zwracać szczególną uwagę prowadząc tego typu działalność gospodarczą?

Zagadnienia te będą tematem spotkania branżowego skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gastronomiczną, które odbędzie się
27 lutego br. w godz. 10.00 – 13.00 w leszczyńskim Ratuszu (I piętro, mała sala)

Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie przedstawi standardy prowadzenia gastronomicznej działalności gospodarczej, a Dominik Stachowiak z Fundacji Foodmaker zwróci uwagę na najważniejsze cechy dobrej oferty.

W trakcie spotkania porozmawiamy również na temat partnerstwa gastronomicznych przedsiębiorstw społecznych z subregionu leszczyńskiego. Czy jest szansa na jego utworzenie i na czym może polegać? – to temat do dyskusji.

Spotkanie kierujemy do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu leszczyńskiego (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński i m. Leszno, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński).

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać do Magdaleny Wróblewskiej na adres magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86

Spotkanie organizowane w ramach projektu
„LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz_zgloszeniowy_branżowe_27.02

Podziel się pomysłem!

Podziel się z nami pomysłem na działalność gospodarczą dla swojej organizacji pozarządowej! Akcja trwa do 1 marca br.

Do udziału w akcji zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe działające lub planujące działalność na terenie subregionu leszczyńskiego, które rozważają prowadzenie działalności gospodarczej.

Żeby wziąć udział w akcji wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy i przesłać do nas (na adres natalia.pawlicka(@)pisop.org.pl) najpóźniej do 1 marca br. Wszystkie pomysły zostaną ocenione przez naszych ekspertów, a najlepsze z nich objęte zostaną kompleksowym wsparciem specjalistów w tworzeniu biznesplanu i ubieganiu się o dotację.

Nie czekajcie na realizację Waszych planów. Teraz, dzięki dotacji z Unii Europejskiej oraz wsparciu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, jest najlepszy moment, żeby zacząć wdrażać je w życie.

Więcej informacji udziela Natalia Pawlicka pod nr tel. 65/520 78 86 lub mailem natalia.pawlicka(@)pisop.org.pl.

Zapraszamy!

podziel się pomysłem_formularz.docx

Project Shoebox pomaga kobietom po raz trzeci

Dzięki akcji pomoc w Polsce otrzymało dotąd łącznie ponad 400 kobiet. Organizatorki Project Shoebox ponownie zachęcają do podzielenia się kosmetykami i artykułami codziennego użytku. A wszystko po to, aby pomóc innym kobietom.

Project Shoebox narodził się w 2015 roku w Wielkiej Brytanii. Jego pomysłodawczyni,
Kate Kanyon, przy okazji porządków domowych postanowiła podzielić się niepotrzebnymi kosmetykami z kobietami z pobliskiego ośrodka pomocy. Trzy pudełka po butach stały się początkiem inicjatywy, która wkrótce potem objęła całą Wielką Brytanię, a w kolejnych latach także Polskę i Stany Zjednoczone.

W 2019 roku ponownie ruszamy z akcją w tych trzech krajach – mówią członkinie komitetu społecznego Shoebox: Alicja Marcinek, Agata Frydrychowicz i Magdalena Owsiana, organizatorki zbiórki – W Polsce akcja odbędzie się już po raz trzeci. Podobnie, jak w ubiegłych latach, chcemy dotrzeć do kobiet, które potrzebują naszej pomocy: mieszkanek ośrodków interwencji kryzysowej, domów samotnej matki, hospicjów czy podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. Często nie mogą sobie one pozwolić na podstawowe produkty, które nam wydają się nieodłączną częścią życia.

Od 4 lutego do 4 marca do pudełek zbierane są kosmetyki i środki higieny: nieużywane, nieotwarte, o ważnej dacie przydatności do użycia. Najpotrzebniejsze rzeczy to szampony, mydła i żele pod prysznic, dezodoranty czy kremy, choć przydają się również kosmetyki kolorowe czy drobna biżuteria. Pudełka trafią do odbiorczyń przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Shoebox sprawia, że dzień 8 marca w naszym stowarzyszeniu jest wyjątkowy – mówi Paulina Hryniewicka z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, jednego z beneficjentów akcji  – Kobiety uczestniczące w spotkaniach grupy dla osób doświadczających przemocy, dzięki „pomocy w pudełkach” otrzymują dla siebie i swoich dzieci kosmetyki codziennego użytku. W każdym pudełku znajdują też drobiazgi i upominki – perfumy, szminkę, lakier do paznokci – które pozwalają im choć na chwilę oderwać się od przeżywanych trudności i zadbać o siebie.

Siedzibą komitetu i głównymi miejscami zbiórki są biura firmy Cognifide przy ulicy Murawa 12-18 w Poznaniu oraz przy ul. Towarowej 36 w Bydgoszczy. W te miejsca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 można przynosić potrzebne artykuły. Akcja obejmie też inne polskie miasta: Wrocław, Szczecin oraz Warszawę.

– Zachęcamy do przejrzenia łazienkowych szafek w poszukiwaniu niepotrzebnych produktów – dodają organizatorki – Przydadzą się nawet takie drobiazgi jak próbki kosmetyków czy hotelowe miniaturki. Można też dołożyć do koszyka dodatkowy szampon czy mydło podczas codziennych zakupów. Nawet tak niewielka rzecz może znacząco poprawić komfort kobiet w ośrodkach pomocy.

Więcej informacji na temat Project Shoebox można znaleźć na stronie www: https://www.cognifide.com/about-us/project-shoebox oraz w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/620318088425666/

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z Magdaleną Owsianą pod numerem telefonu: +48 726 997 721 i adresem e-mail: magdalena.owsiana@cognifide.com

Akcja Shoebox w firmie Cognifide

Akcja Shoebox w firmie Cognifide

Lustracja w spółdzielniach socjalnych – zapraszamy na szkolenie

Lustracja ma na celu określenie, czy spółdzielnia socjalna sprawnie funkcjonuje. W jaki sposób się ją przeprowadza? Jakie są koszty lustracji?

Te i wiele innych, przydatnych informacji przekażemy Państwu na szkoleniu pn. „Lustracja w spółdzielniach socjalnych”, które odbędzie się 19 lutego br., w godz. 9:00 – 16:00 w Stacji Biznes (Leszno, Pl. J. Metziga 1).  Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 11, Leszno (wejście od podwórza, sala na parterze).

Podczas szkolenie omówimy wszystkie zagadnienia, które podlegają lustracji tj.:

 • Przestrzeganie spółdzielczych zasad prawnych,
 • Sprawdzenie realizacji wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji,
 • Podstawy prawne i zakres działalności spółdzielni,
 • Działalność statutowa spółdzielni,
 • Organizacja wewnętrzna  i zatrudnienie,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Działalność społeczna i oświatowo – kulturalna,
 • Wykorzystanie środków publicznych, w tym pomocowych,
 • Sprawozdanie finansowe – podstawowe dane i elementy analizy.

Udział w szkoleniu pozwoli na przygotowanie spółdzielni do przeprowadzenia lustracji oraz pomoże w usprawnieniu funkcjonowania organizacji.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących spółdzielnię socjalną na terenie subregionu leszczyńskiego (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński i m. Leszno, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński).

Prosimy o przesłanie załączonego zgłoszenia do 13.02.br na adres mailowy magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie_Lustracja