Bezpłatna ewidencja księgowa dla NGO przez pół roku

Centrum PISOP zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z półrocznych bezpłatnych usług ewidencji księgowej.

W ramach oferowanej usługi każda z organizacji będzie mogła powierzyć swoją dokumentację specjaliście, który począwszy od grudnia 2014 lub stycznia 2015 przez sześć miesięcy będzie dbał o porządek i kompleksową obsługę księgową. Wykonywane usługi o najwyższych standardach, zagwarantują każdej organizacji poczucie pewności dobrze prowadzonej rachunkowości i pozwolą skupić się na rozwoju i bieżących działaniach.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług bezpłatnej ewidencji księgowej, zachęcamy do kontaktu. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem anita.nowicka@pisop.org.pl.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu poznańskiego, (tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego), które nie miały jeszcze szansy skorzystać z oferty usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej przy Centrum PISOP.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem  niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i  organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji udziela Anita Nowicka pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem anita.nowicka@pisop.org.pl.