Bezpłatna księgowość dla organizacji

Prowadzenie księgowości przysparza problemów nie jednej organizacji. Teraz może się to zmienić – podmioty ekonomii społecznej, tj. stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z bezpłatnych usług księgowych. Zapraszamy!

W ramach usług księgowy oferujemy m.in.:

  • prowadzenie ewidencji księgowej
  • przygotowanie sprawozdania finansowego
  • opracowanie polityki rachunkowości
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • opracowanie planu kont
  • wypełnianie deklaracji podatkowych,
  • przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowej
  • przygotowanie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W celu skorzystania z usługi księgowej  prosimy o kontakt z Mateuszem Gzyl (mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub pod nr tel. 65 520 78 86).

Korzystanie ze wsparcia jest bezpłatne.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem  niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i  organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.