Bezpłatne projekty materiałów promocyjnych dla NGO

Festyn, koncert, warsztat, a może piknik? Twoja organizacja planuje organizację podobnego wydarzenia? Zapraszamy na spotkanie z ekspertami w dziedzinie promocji organizacji pozarządowych!  Dla chętnych specjaliści opracują projekty materiałów promocyjnych. Spotkanie odbędzie się 22 maja w biurze Centrum PISOP w Lesznie.

Oferta kierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych)  z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński).

W ramach usługi specjaliści mogą przygotować projekty m.in.:  plakatu, ulotki, wizytówki, zaproszeń, broszury informacyjnej, strony internetowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: alicja.marcinek@pisop.org.pl lub telefoniczny: 65 520 78 86 w celu umówienia dogodnej godziny spotkania.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.