Bezpłatne szkolenie z aspektów prawnych

Zapraszamy wszystkie osoby mające trudności z prawną częścią prowadzenia swoich organizacji, koniecznie weźcie udział w szkoleniu nt. „Jak działać zgodnie z prawem? Aspekty prawne w podmiotach Ekonomii Społecznej”.

Dużym wyzwaniem dla organizacji pozarządowych nadal pozostaje prawidłowe rozumienie i realizowanie przepisów prawa oraz wypełnianie obowiązkowych dokumentów. Jeśli chcecie Państwo poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, serdecznie zapraszamy.

Szkolenie odbędzie się:

20 marca br. w Lesznie, biurze Centrum PISOP, przy ul. Pl. J. Metziga 26/6, 19 marca w godz.  9.00 – 16.00.

Szkolenie poprowadzi Łukasz Waszak – prawnik, przedstawiciel Sieci SPLOT.

    Podczas szkolenia omówione zostaną:

  •     dokumenty, na podstawie których funkcjonują podmioty Ekonomii Społecznej
  •     podstawowe obowiązki w zakresie realizacji prawa pracy
  •     rodzaje umów z pracownikami, sposób ich przygotowania
  •     rola i kompetencje organów wewnętrznych
  •     wolontariat w podmiotach Ekonomii Społecznej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu leszczyńskiego (tj. teren m. Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wolsztyńskiego) – szkolenie 20.03.2013 r.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na specjalnym formularzu do 15 marca mailem na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl
lub faksem pod nr  65/ 520 78 86.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym alicja.marcinek@pisop.org.pl lub pod nr tel. 65/ 520 78 86.