Bezzwrotne wsparcie finansowe

Od 14.04.2016 r. w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej” ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego. Wnioski mogą składać także podmioty ekonomii społecznej (w tym fundacje i stowarzyszenia), pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne (w przypadku fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanie działalności gospodarczej). Ogłoszony nabór ma charakter ciągły.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Najbliższa Komisja Oceny Wniosków, która zadecyduje o przyznaniu wsparcia finansowego odbędzie się 16 lipca 2019.

Poprzednie Komisje Oceny Wniosków odbyły się:

 • 18.06.2019 w Lesznie
 • 7.05.2019 r. w Lesznie
 • 11.07.2018 r. w Lesznie
 • 27.06.2018 r. w Lesznie
 • 7.06.2018 r. w Lesznie
 • 29.05.2018 r. w Lesznie
 • 25.04.2018 r. w Lesznie
 • 7.03.2018 r. w Lesznie
 • 31.01.2018 r. w Lesznie
 • 21-22.11.2017 r. w Lesznie
 • 25.07.2017 r. w Lesznie
 • 19-20.04.2017 r. w Lesznie
 • 14-15.02.2017 r. w Lesznie
 • 15-16.09.2016 r. w Lesznie
 • 29.06.2016 r. w Lesznie
 • 26.04.2016 r. w Lesznie
 • 15-16.09.2009 r. w Lesznie

Aktualne dokumenty – regulamin oraz załączniki do pobrania poniżej.

Regulamin-1

Z 1 Wniosek o udzielenie dotacji

Z 2 Biznesplan

Z 3 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Z 4 Umowa o udzielenie dotacji poprawiona

EFS_Samorzad_kolor-PL