Porady ekspertów

Profesjonalna organizacja!

Wsparcie rozwoju kompetencji zespołu, czyli profesjonalna organizacja! Profesjonalna organizacja – ale co to oznacza? To jedno z najczęstszych pytań jakie w ostatnich latach zadają organizacje pozarządowe przy okazji licznych spotykań czy szkoleń.  Odpowiedzi może być wiele. Ta, która wydaje się jednak najbardziej adekwatne do specyfiki III sektora w zasadzie powinna brzmieć to zależy. W praktyce […] Czytaj więcej

Communico ergo sum, komunikuję się, więc jestem

Communico ergo sum… czyli komunikuję się, wiec jestem. Jest taki obszar w funkcjonowaniu każdej organizacji, w ramach którego najłatwiej przychodzi nam zbędne wydatkowanie pieniędzy. Realizując go popełniamy również najwięcej prostych błędów. Co więcej – traktujemy go jako co najwyżej pomocniczy w stosunku do pozostałych obszarów. Tym obszarem jest komunikowanie. W jednej z organizacji prowadzących swoją […] Czytaj więcej

Pieniądzom trzeba rozkazywać!

Seneka z pewnością nie wypowiedział tej sentencji w kontekście planowania finansów organizacji pozarządowych. Jednakże uniwersalność i ponadczasowość twierdzenia doskonale wskazuje potrzebę strategicznego zarządzania finansami, nadawania im ścisłych ram, wskazywania ambitnych celów finansowych. Dlatego w pędzie działań społecznych warto chwilę zatrzymać się i zaplanować perspektywicznie finanse organizacji. Planowanie takie może przybrać formę wieloletniej strategii finansowej. Z […] Czytaj więcej

Liderze/liderko: deleguj albo giń!

Liderze/liderko: deleguj albo giń! Jednym z najczęstszych grzechów liderów jest skupianie na sobie całej odpowiedzialności za funkcjonowanie organizacji. Może brakuje im podpowiedzi, jak delegować zadania? Pani Anka załamuje ręce po Targach Ekonomii Społecznej. Choć ma kilkunastoosobowy zespół, całość przygotowań stoiska, na którym stowarzyszenie, wspierające ubogich mieszkańców miasta w zapewnieniu im podstawowych potrzeb materialnych prezentowało swoją […] Czytaj więcej

Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej

Słowo promocja kojarzy się w dzisiejszych czasach przede wszystkim ze sprzedażą artykułów w atrakcyjnych cenach, które mają przyciągnąć klientów do sklepu i skorzystania z danej marki. Promocja nie jest jednak domeną jedynie wielkich koncernów, ale wszystkich podmiotów, które oferują  coś na rynku. Podmioty Ekonomii Społecznej bez promocji swoich działań i usług nie mają szans w […] Czytaj więcej

Zakładamy spółdzielnię socjalną!

Zakładamy spółdzielnię socjalną Spółdzielnię socjalną może założyć minimum 5 osób fizycznych lub przynajmniej 2 podmioty prawne. Bez względu na rodzaj spółdzielni, czy będzie to spółdzielnia socjalna osób fizycznych czy osób prawnych, etapy jej zakładania są analogiczne. Od czego zacząć? Decyzja o założeniu spółdzielni Pierwszym krokiem do założenia spółdzielni jest zebranie grupy założycielskiej. Podejmując decyzję o […] Czytaj więcej

Dotacja czy pożyczka?

Dotacja czy pożyczka? Dla realizacji większości pomysłów i planów niezbędne jest posiadanie określonych zasobów finansowych. Skąd pozyskują je Podmioty Ekonomii Społecznej (PES)? Prowadzenie działalności odpłatnej oraz gospodarczej to dwa „najpopularniejsze” pomysły. Tymczasem tzw. PES-y mogą również pozyskiwać fundusze poprzez ubieganie się o dotacje lub pożyczki. Jaka jest różnica między dwoma ostatni źródłami finansowania? Dotacje Poszukiwania […] Czytaj więcej

Wolontariat pracowniczy

                Podstawową potrzebą człowieka jest dążenie do samorozwoju, podnoszenia swoich umiejętności czy nabywania nowych kompetencji. Jednym z pomysłów na samorealizację może być wolontariat pracowniczy, który łączy w sobie wiele dobrego – ‚przyjemne z pożytecznym’. Dlaczego? Realizując swoje pasje, dzięki odpowiedzialnemu pracodawcy można w prosty sposób jednocześnie pomagać innym.  […] Czytaj więcej

Po drugie wsparcie…

Po drugie wsparcie… Tekst stanowi kontynuację artykułu autorstwa Weroniki Stefaniak pt. Po pierwsze pomysł…, który ukazał się na stronie www.wielkopolskie.ngo.pldnia 9 lipca. Ekonomia społeczna to sektor gospodarki, w którym w sposób unikatowy kojarzona jest działalność gospodarcza z celami społecznymi. Ekonomia społeczna z założenia opiera sie na tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, wskazując jak ważnym celem jest utrzymanie miejsc pracy oraz […] Czytaj więcej

Po pierwsze pomysł…

W świetle stereotypowego postrzegania organizacje pozarządowe to podmioty co rusz borykające się z różnego rodzaju finansowymi problemami. Powyższy obraz wynika z błędnych przekonań na temat organizacji, które wszak mogą, wręcz powinny prowadzić własne działalności gospodarcze. Dlaczego? Wypracowany w ten sposób zysk mogą wykorzystywać na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Jeżeli Organizacja chce być stabilną finansowo instytucją, która […] Czytaj więcej