Porady ekspertów

Dobra kadra – dobra organizacja!

Na przełomie lat rola człowieka oraz jego pozycja w organizacji ewaluowała przyczyniając się do wykształcenia tzw. kultury organizacyjnej. To ludzie – członkowie organizacji, ich system wartości oraz cechy w głównej mierze przyczyniają się do budowania „wizytówki organizacji” oraz sposobu jej postrzegania przez innych. To ludzie odróżniają naszą organizację od innych, stanowią jej KAPITAŁ! Działacze  sektora pozarządowego […] Czytaj więcej

Zarządzanie organizacją

Co jest kluczowe w zarządzaniu finansami organizacji pozarządowej? Zarządzanie finansami to zapewnienie stabilności długofalowego działania organizacji, a nie księgowość. Organizacje pozarządowe często mylą oba pojęcia. Planowanie finansów, czyli przygotowanie, najczęściej na przyszły rok, założeń dotyczących spodziewanych przychodów i wydatków organizacji Najtrudniejsza w tym kontekście wydaje się umiejętność planowania środków w dłuższej perspektywie np.12 miesięcy. Większość […] Czytaj więcej

Przedsiębiorczość społeczna w Wielkopolsce

Przedsiębiorczość społeczna w Wielkopolsce staje się coraz ważniejsza. „Poezja Smaku”. Cóż kryje się pod tak wdzięczną nazwą? Jest to kościańska spółdzielnia socjalna, która zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług gastronomicznych. Wizyta w tym miejscu to nie tylko „uczta dla podniebienia”. W oczekiwaniu na posiłek można zająć się lekturą dostępnych na półkach książek, przyjrzeć się portretom wielkich pisarzy […] Czytaj więcej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ekonomia  Społeczna może stanowić jeden z istotnych elementów Europejskiego Modelu Społecznego oraz polskiej polityki społecznej. Oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów społecznych i gospodarczych. Może być jednak ważnym elementem w nowej polityce integracji społecznej. Dokumentem podejmującym kwestie Ekonomii Społecznej na polskim gruncie jest Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Jego nadrzędnym celem jest doprowadzenie do tego, ażeby w 2020 […] Czytaj więcej

Zysk także dla organizacji

Ekonomia Społeczna to sektor gospodarki, w którym w sposób unikatowy kojarzona jest działalność gospodarcza z celami społecznymi. Ekonomia Społeczna z założenia opiera się na tworzeniu Przedsiębiorstw Społecznych, wskazując, jak ważnym celem jest utrzymanie miejsc pracy oraz świadczenie usług na rzecz lokalnej społeczności. Z sektorem Przedsiębiorstw Społecznych kojarzone są przede wszystkim Spółdzielnie Socjalne i Zakłady Aktywności Zawodowej. Nie […] Czytaj więcej

Dobra organizacja – dobra koordynacja

Niewidoczne,  a  ważne,  niezauważalne,  ale  bez  tego  nie  można  działać – to  zadania  realizowane  w  zaciszu  domu  czy  biurka  prezesów  i  prezesek, zarządów czy dyrektorów (dyrektorek) Stowarzyszeń i Fundacji. W skrócie – jej serce, czyli koordynowanie organizacji. Wiem, że często nie ma czasu na to, by zaplanować nasze działania w  dalszej  przyszłości, by przeprowadzić ewaluację […] Czytaj więcej

Synergia organizacji z biznesem

Firmy,  dążąc  do  znalezienia  nowych  możliwości  rozwoju  w  procesie  budowania  przewagi  konkurencyjnej,  szukają  naturalnych  partnerów, którzy pomogliby im w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemów społecznych, ekologicznych, w nawiązaniu kontaktów ze społecznością lokalną. Mają możliwość zbudować w ten sposób pozytywny wizerunek,  co  w  dłuższej  perspektywie  zwiększy  ich  konkurencyjność  na  rynku.  Takim  naturalnym  kandydatem na partnera są organizacje […] Czytaj więcej

Lekarstwo na słabą organizację

Stowarzyszenia i fundacje działają w oparciu o cele statutowe. By je skutecznie realizować, potrzebują środków. A te mogą pozyskiwać z prowadzonej działalności gospodarczej. Dotychczasowe obawy o prowadzenie takiej organizacji mogą odejść do lamusa, bo powstaje kompleksowy zestaw narzędzi przydatnych w prowadzeniu takiej organizacji. 1. Działamy społecznie Organizacje pozarządowe powstają dla zaspokojenia różnych problemów i potrzeb. […] Czytaj więcej

Przedsiębiorczość społeczna według Henryka Wujca

„Organizacje Pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i w ten sposób generować własne przychody. Prowadzona w rozsądnych rozmiarach działalność ekonomiczna Fundacji i Stowarzyszeń to budowanie podstaw suwerenności i trwałości instytucji” – pisze Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP. Poniżej publikujemy kilka z jego opinii dotyczących przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorstwa Społeczne jako obszar inwestycji Przedsiębiorstwa Społeczne […] Czytaj więcej