Chudobczyce stawiają na rozwój

Od 2005 roku w Chudobczycach funkcjonuje Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka. W 2016 roku Stowarzyszenie zarejestrowało działalność gospodarczą. Dzięki dotacji z środków Unii Europejskiej będą też zatrudniać osoby bezrobotne.

W ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenie podejmować będzie działania związane z szeroko pojętą turystyką i rekreacją oraz małą gastronomią w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem w Koninie. Pieniądze na rozwój swojej działalności członkowie Stowarzyszenia otrzymali z Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum PISOP. Wysokość dotacji na utworzenie miejsc pracy wynosi 124 000 zł. 88 000 zł przeznaczone jest na utworzenie nowych miejsc pracy. 36 000 zł z kolei to wsparcie pomostowe, z którego finansować można bieżące wydatki na ubezpieczenie, podatki, wynajem lokalu itp.

„W ramach dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie chcemy zatrudnić 4 osoby” – mówi Katarzyna Bielerzewska – Malasz. Osoby zatrudnione w ramach nowych stanowisk pracy w sezonie letnim będą zajmować się działalnością nad jeziorem w Koninie m.in. wydarzeniami tj. zawody wędkarskie, majówka, dzień dziecka, pracami na terenie ośrodka np. modernizacja, marketing, drobne prace gospodarcze, konserwacja. Poza sezonem letnim pracownicy zajmą się prowadzeniem działań w zakresie prac gospodarczych oraz sprzątaniem przydrożnych pasów zieleni i poboczy, a także odśnieżaniem.

Klienci będą informowani o działalności Stowarzyszenia m.in. poprzez rozprowadzanie ulotek informacyjnych w urzędach, sklepach, punktach użyteczności publicznej, banner przydrożny przy drodze krajowej Pniewy – Świecko, będą się także pojawiać informacje w prasie oraz będzie prowadzony profil na portalu społecznościowym Facebook.

„Z racji, że osoby, które otrzymają zatrudnienie w ramach dotacji to osoby, które przeszły terapię, program oddłużeniowy, pracę socjalną, doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne oraz trening budżetowy, niektóre z nich podniosły kwalifikacje i zrobiły kursy zawodowe, w efekcie czego mają możliwość skutecznego podejmowania pracy, czyli przygotowane do usamodzielnienia. Nasze doświadczenie wieloletnie pokazuje, że osoby, które w ramach prac zleconych pracowały na rzecz pracodawcy, po okresie obserwacji w środowisku pracy, mają większą szansę na zupełne usamodzielnienie się na otwartym rynku pracy” – dodaje K. Bielerzewska – Malasz.

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pracuje już z kolejnymi grupami i niebawem powstaną kolejne przedsiębiorstwa społeczne przy wsparciu Centrum PISOP. W sumie do sierpnia 2018 r. utworzonych zostanie 146 nowych miejsc pracy.

Pieniądze na rozwój działalności z pewnością ułatwią funkcjonowanie Stowarzyszenia, które podejmuje się nowej dziedziny działalności. Ponadto może ono także korzystać ze wsparcia naszych ekspertów m.in. prawników, księgowych, specjalistów ds. marketingu, którzy pomogą jej zaistnieć na rynku – mówi Dagmara Kistela z Centrum PISOP.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Można tam znaleźć pełną ofertę działań Ośrodka oraz numer telefonu i adres siedziby.