Dofinansowanie na założenie spółdzielni socjalnych

Zachęcamy osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnej do skorzystania z działań szkoleniowo-doradczych
oraz możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie Spółdzielni Socjalnej.

W ramach działań projektowych oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze
  • wsparcie finansowe do 20 000 złotych/na osobę na założenie Spółdzielni Socjalnej
  • kursy zawodowe
  • wsparcie pomostowe przez okres sześciu miesięcy funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej
  • doradztwo biznesowe w początkowym okresie funkcjonowania Spółdzielni

Szczegółowe informacje nt. zasad uczestnictwa w projekcie oraz zasad funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych przedstawione zostaną podczas szkoleń informacyjno-rekrutacyjnych, które odbędą się:

  • 14-15.05.2013 r. w Rawiczu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a w godz. od 9.00 do 16.00
  • 16-17.05.2013 r. w Gostyniu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 250 w godz. od 8.00 do 15.00
  • 21-22.05.2013 r. w Lesznie – Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5, w godz. od 8.00 do 15.00
  • 23-24.05.2013 r. w Kościanie – Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie przy ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, w godz. od 9.00 do 16.00

Na szkolenia zapraszamy wszystkie osoby posiadające status osoby bezrobotnej z m. Leszna oraz powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego, wolsztyńskiego.

Rekrutacja na szkolenia potrwa od 2 do 30 kwietnia.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępną w siedzibie OPS, PUP, Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu)
oraz złożyć w siedzibie PUP lub OPS w których organizowane są szkolenia informacyjne lub osobiście, przesłać pocztą, mailem lub faksem na adres natalia.nowak@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Natalia Nowak pod mailem lub nr tel. 65 520 78 86.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia