Dokumenty dla realizatorów projektów

Tutaj znajdą Państwo wzory dokumentów związane z realizacją projektów w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego.

Ze względu na dofinansowanie Konkursu Mikrodotacji w ramach dwóch projektów, prosimy o wybranie projektu, w ramach którego otrzymaliście Państwo dofinansowanie:

Wielkopolska Wiara

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej