Dokumenty – WW 2019

Zasady rozliczania – młode organizacje pozarządowe i Patroni we współpracy z grupami samopomocowymi i nieformalnymi

Zasady rozliczania i sprawozdawczości – MOP i Patron 2019

Wzór opisu dokumentu księgowego 2019

Wzór opisu karty aktywności wolontariusza 2019

 

Listy obecności

Wzór listy obecności – 2019

Oświadczenie FIO – 2019

 

Delegacje, oświadczenia o przejazdach

Ewidencja przebiegu pojazdu – 2019

Wzór polecenia wyjazdu służbowego – 2019

Oświadczenie dojazd 2019

 

Wkład osobowy – wolontariat

Najważniejsze aspekty dotyczące wolontariatu

Wzór porozumienia wolontariackiego – 2019

Karta czasu pracy wolontariusza – 2019

 

Wkład rzeczowy – umowa użyczenia

Umowa użyczenia 2019

 

Obowiązek informacyjny

Wzór informacji o finansowaniu – 2019

Logotyp Centrum PISOP kolor

Logotyp Centrum PISOP czarno-białe

Logotyp Caritas Poznańska kolor

Logotyp Caritas Poznańska czarno-białe

Logotyp Narodowy Instytut Wolności czarno-białe

Logotyp Narodowy Instytut Wolności kolor

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku, fotografii

Oświadczenie zgoda na wykorzystywanie wizerunku – 2019