Dyżur prawnika

28 listopada, w godzinach 09.00 – 12.00 w Centrum Bukowska w Poznaniu dyżur doradczy będzie pełnił prawnik. Wszyscy przedstawiciele organizacji zainteresowani indywidualnymi konsultacjami będą mieli możliwości porozmawiania z ekspertem i skorzystania z usług prawnych m.in.  przygotowania procesu ubiegania się o status OPP lub wprowadzenia zmian do statutu już istniejącego, a także sporządzenia opinii i przygotowania interpretacji prawnych.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Na spotkanie w ramach usług zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego, które nie miały jeszcze szansy skorzystać z oferty usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej przy Centrum PISOP.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy o kontakt z Anitą Nowicką pod numerem tel. 61 851 91 34 lub mailem anita.nowicka@pisop.org.pl

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenie jest częścią projektu pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Po więcej informacji o projekcie kliknij tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

analiza de minimis