Działalność gospodarcza – czyli o tym, jak sprawnie zarabiać w III sektorze

Zyski z działalności gospodarczej mogą pozwolić organizacji skutecznej realizować swoje cele niezależnie od otrzymanych grantów. Jakie inne korzyści, ale także obowiązki przypadają organizacji, która chce prowadzić działania na wolnym rynku? Zapraszamy do udziału w spotkaniu z prawnikiem 6 marca o godz. 9.00 w Centrum Bukowska w Poznaniu.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu poznańskiego, (tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego), które nie miały jeszcze szansy skorzystać z oferty usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej przy Centrum PISOP.

Aby skorzystać z usługi, należy przesłać zgłoszenie z analizą de minimis [do pobrania] najpóźniej do 4 marca 2015 r. na adres anita.nowicka@pisop.org.pl.

Dla organizacji chcących skorzystać z konsultacji indywidualnych, prawnik będzie pełnił dyżur 27 lutego od godziny 10:00. Jeśli natomiast potrzebują Państwo porady prawnej z innego zakresu tematycznego zapraszamy na  konsultacje, po wcześniejszym kontakcie mailowym i ustaleniu szczegółów.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wydarzenie jest częścią projektu pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Po więcej informacji o projekcie kliknij tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Analiza de minimis