Elementarz tworzenia projektu

Przedstawicieli organizacji, którzy chcą przygotowywać dobre projekty i z sukcesem sięgać po pieniądze na ich realizację, zapraszamy do udziału w najbliższych wydarzeniach organizowanych w Rawiczu.

Najbliższe wydarzenia kompleksowo przygotują przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej do tworzenia projektów i wypełniania wniosków o dofinansowanie.

Już 27 listopada w godz. 8.30 do 15.30 zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „ABC pisania projektu”.

Podczas szkolenia, prowadzonego przez specjalistkę Centrum PISOP Monikę Wieczorek,  omówione zostaną takie elementy, jak:
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu.

Z kolei 5 grudnia o godz. 18.00, podczas Kawiarenki dla NGO, Michał Turski z Urzędu Miejskiego w Rawiczu poprowadzi spotkanie pn. „Praca z generatorem wniosków”. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak krok po kroku wypełnić wniosek o finansowanie projektu.

Zarówno szkolenie 27 listopada, jak i spotkanie 5 grudnia odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu  (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21)  w Sali Sesyjnej.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem do 24 listopada, na adres: wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl (formularze zgłoszeniowe dostępne poniżej). Więcej informacji udziela Wojciech Grześkowiak pod wskazanym mailem oraz numerem telefonu 65 520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Rawiczu.

Do pobrania:
zgloszenie_abc_rawicz
zgloszenie_spotkanie_rawicz_5.12.