Fundraising – zdobywanie środków na działania

Gdzie pozyskiwać środki na działania? Jak przekonać sponsora do poparcia naszych inicjatyw? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczestnicy szkolenia pn. „Fundraisingzdobywanie środków na działania”, które odbędzie się 21 września w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (Plac Jana Metziga 26/6) w godzinach 9.00-16.00.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (tj. m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej) z subregionu leszczyńskiego (tj. miasta Leszna, powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego).

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • Czym jest fundraising
  • Strategia fundraisingowa
  • Główne zasady strategii pozyskiwania środków
  • Pozyskiwanie środków prywatnych i publicznych
  • Źródła i metody pozyskiwania środków w praktyce
  • Mocne i słabe strony różnych metod pozyskiwania funduszy
  • Współpraca ze sponsorem

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 19 września (wzór formularza do pobrania poniżej) mailem na adres dagmara.kistela@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Dagmara Kistela pod wskazanym mailem oraz numerem tel. 65/520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Formularz-zgłoszeniowy-21.09