Gotowi do sprawozdania za 2014 r.?

Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, ale także inne podmioty ekonomii społecznej zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Przy tej okazji konieczne będzie wypełnienie formularza CIT-8. Zapraszamy 11 marca do Centrum Bukowska w Poznaniu na godz. 10.00 do udziału w warsztacie z księgowości, podczas którego dowiecie się Państwo w jaki sposób wypełnić formularz, by niczego nie przeoczyć.

 Czekamy na zgłoszenia od przedstawicieli podmiotów ekonomii społeczne (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) z powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Odpowiedzi na Państwa pytania udzieli ekspert z dzieciny księgowości – Ireneusz Rzeźnik. Uczestnicy warsztatu poznają praktyczne rady dot. wypełniania formularzy, otrzymają informacje jak uniknąć błędów przy ich wypełnianiu oraz będą mieć możliwość konsultacji z księgowym sprawozdań swoich organizacji.

Warsztat odbędzie się w Poznaniu, w Centrum Bukowska (przy ul. Bukowskiej 27/29) i potrwa ok 2 godziny.

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie analizy de minimis organizacji (dokument do pobrania) i przesłanie wraz ze zgłoszeniem (zawierającymi imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę i adres reprezentowanej organizacji, telefon kontaktowy) na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61/851 91 34.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 marca br.  Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Lokal w Centrum Bukowska udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
korzystanie ze wsparcia jest bezpłatne.