Gra miejska – zapraszamy do udziału!

Kolejną nowością podczas tegorocznego Jarmarku Pomysłów jest gra miejska. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Gra Miejska pt. „Leszno w sieci” odbywa się 2 września 2017 roku w Lesznie w godzinach 13.45 – 16.00. jej celem jest przybliżenie uczestnikom ciekawych miejsc w Lesznie oraz promowanie miasta widzianego oczami mieszkańców.

Zadaniem uczestników gry będzie poruszanie się po określonych punktach kontrolnych oraz fotografowanie zabytków, budynków, kościołów, placów, murali, osób w kreatywnym ujęciu i publikowanie zdjęć na portalu Facebook (przy wydarzeniu Jarmarku Pomysłów).

Do udziału w grze zapraszamy zespoły min. 3 osobowe (z czego min. jedna osoba musi być pełnoletnia). Szczegółowy opis gry znajduje się w regulaminie do pobrania pod wiadomością.

Na uczestników czekają ciekawe nagrody!

Zgłoszenia do udziału w grze przyjmuje Wojciech Grześkowiak (wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl, 65/520 78 86).

Do pobrania:
REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

Serdecznie zapraszamy!