Jak dobrze zarządzać finansami?

Skąd czerpać pieniądze na działalność? Jak planować i zarządzać finansami stowarzyszenia czy fundacji? Jak planować budżet? Tego i wielu innych rzeczy będzie można się dowiedzieć na szkoleniu organizowanym przez Centrum PISOP.

Szkolenie pt. „Zarządzanie finansami” odbędzie się 11 marca w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Bukowska w Poznaniu.

Zapraszamy na nie szczególnie osoby zarządzające finansami (m.in. prezesów, członków zarządów, dyrektorów) w stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, zakładach aktywności zawodowej, centrach i klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 7 marca. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza i odesłania go mailem na adres: malgorzata.jankowska@pisop.org.pl, lub faksem – nr 61 851 91 34. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń i usług objęte jest pomocą de minimis.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.