Jak POMYSŁ zamienić w BIZNES?

Jak wytworzyć zysk dla swojej organizacji bez pomocy środków unijnych czy samorządowych? Centrum PISOP zaprasza na szkolenie pn. „Jak zaplanować działalność naszej organizacji?”. Szkolenie odbędzie się  w dniach 24-25 kwietnia br. w OPS w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a, w godzinach  9.00 – 16.00.

Podczas szkolenia, które poprowadzi ekspert w tej dziedzinie Bartłomiej Sroczyński,  omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Układ i konstrukcja biznesplanu
  • Cele krótko i długoterminowe
  • Plan operacyjny i marketingowy
  • Analiza potencjału
  • Harmonogram działań oraz plan finansowy
  • Ocena przedsięwzięcia.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać (na specjalnym formularzu dołączonym do wiadomości) najpóźniej do 18 kwietnia mailem na adres anna.kaczmarek@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 065/ 520 78 86.

Szkolenie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej z obszaru powiatu rawickiego: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailem na adres anna.kaczmarek@pisop.org.pl  lub pod nr  tel. 065/ 520 78 86.

Jeśli zależy Ci, by Twoja organizacja dążyła do samowystarczalności finansowej zgłoś się już dziś!

139108520770036