Jarmark Pomysłów – będzie się działo!

Już 15 czerwca zapraszamy na Jarmark Pomysłów – Targi Ekonomii Społecznej. W godzinach od 15.00 do 19.00 na zwiedzających leszczyński Rynek będzie czekało szereg atrakcji.

Jarmark Pomysłów jest największym wydarzeniem w subregionie leszczyńskim, podczas którego swoją działalność prezentują podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej. Jarmark jest więc doskonałą okazją, żeby poznać organizacje, które łączą działania społeczne z działalnością gospodarczą.

Poza stoiskami wystawienniczymi organizacji, będzie można nabyć lokalne produkty i rękodzieło. Organizacje przygotowały też szereg warsztatów i pokazów, w tym m.in.:

– warsztaty rękodzielnicze
– warsztaty zielarskie
– warsztaty taneczne
– warsztaty dla seniorów
– pokazy m.in.: walk bokserskich, dronów, motocykli żużlowych
– zajęcia dla dzieci m.in.: warsztaty twórcze, eksperymenty i doświadczenia chemiczne
– strefę obywatelską.

Jarmark Pomysłów odbędzie się  już po raz piąty. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 Przybywajcie całymi rodzinami!