Jarmark Pomysłów po raz trzeci

W sobotę 18 czerwca w Lesznie, już po raz trzeci, odbędą się Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów. W tym roku będą one częścią Pikniku Szybowcowego. Serdecznie Państwa zapraszamy do włączenia się w to wydarzenie.

Do swojej dyspozycji będziemy mieć powierzchnię 200 m2. Chcemy, aby była ona wypełniona przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej, tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalnie, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej itp. Targi podzielimy na dwie części:

  1. Część sprzedażową, w ramach której przedsiębiorstwa będą prowadzić sprzedaż swoich produktów czy usług.
  2. Część animacyjną, w ramach której podmioty ekonomii społecznej będą prowadzić zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz prezentować swoją działalność.

Ze swojej strony zapewniamy:

  • opracowanie całego programu Targów i koordynowanie tego wydarzenia (w tym zapewnienie wsparcia dla wystawców)
  • zakup wejściówek na Piknik Szybowcowy na 18.06.2016 r. dla uczestników Targów
  • przygotowanie stoisk (drewnianych domków), w których prowadzona będzie sprzedaż
  • przygotowanie namiotów, w których prowadzone będą animacje
  • pokrycie części kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia animacji
  • drobny poczęstunek dla wystawców
  • przygotowanie materiałów promujących Targi, w tym gadżetów promocyjnych
  • kontakt z mediami (relacja z Targów będzie „na żywo” relacjonowana na antenie Radia Merkury).

Warto podkreślić, że Targi to doskonała okazja do sprzedaży swoich produktów i usług szerokiemu gronu odbiorców, zaprezentowania swojej działalności, pozyskania nowych odbiorców i partnerów do współpracy, czy zjednania sobie wolontariuszy. Dzięki połączeniu Jarmarku z Piknikiem Szybowcowym możemy ponadto liczyć na większą liczbę klientów (tylko w 2015 r. w Pikniku Szybowcowym udział wzięło 50000 osób)  oraz zainteresowanie mediów.

Zachęcamy Państwa do udziału w tegorocznych Targach! To Państwo decydują, w jaki sposób włączą się w to wydarzenie. Nie może tam Państwa zabraknąć!

Zgłoszenia do udziału w Targach należy przesłać najpóźniej do 25 maja mailem na adres  magdalena.ignaczak@pisop.org.pl lub faksem pod nr 65/520 78 86. W przypadku przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej, najpóźniej do 8 czerwca należy dostarczyć podpisany formularz w wersji papierowej do biura Centrum PISOP w Lesznie (Pl. J. Metziga 26/6).

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Magdaleną Ignaczak pod wskazanym adresem mailowym lub telefonicznie pod nr 65/520 78 86.

Targi Ekonomii Społecznej „Jarmark Pomysłów” organizowane są w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Formularz Zgłoszeniowy