Jarmark Pomysłów w Nowym Dębcu

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Pomysłów, który odbędzie się 29 czerwca 2019 r. w Nowym Dębcu, w gminie Kościan.

Podczas tego wydarzenia zaprezentują się podmioty ekonomii społecznej z regionu. Wystawcami będą m.in.:

  • Grupa nieformalna Akademia Św. Mikołaja
  • Klub Seniora
  • Spółdzielnia Socjalna Bon Apettit
  • UKS
  • Koło Gospodyń Wiejskich Lubuszanki
  • Młodzieżowa Rada
  • OSP.

W ramach Jarmarku odbędą się warsztaty:

– wyplatania wianków,

– artystyczne (malowanie kubków, decoupage),

– zdrowego odżywania,

– ekologiczne.

Plakat Jarmark Pomysłów