Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, że 10.05.2017 r. w Lesznie odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej”.

Więcej informacji udziela Natalia Szymanowska pod mailem natalia.szymanowska@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86

 

LOWES-układ_logo