Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, że 29 czerwca odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski można składać do 24 czerwca 2016 roku osobiście w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) w siedzibie Centrum PISOP Pl. J. Metziga 26/6 Leszno.

Regulamin oraz załączniki do pobrania tutaj
Więcej informacji udziela Natalia Szymanowska pod mailem natalia.szymanowska@pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86

Zachęcamy do składania wniosków.