Kompendium wiedzy o Programie ASOS w jednym miejscu!

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Nabór ofert trwa do 2 lutego br.

W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „ASOS 2015”, które odbędzie się 21 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w Centrum PISOP w Lesznie. Spotkanie poprowadzi doświadczona trenerka i doradczyni Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Anna Paulina Matczuk. Przedstawi uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące Konkursu, które warto  poznać przed rozpoczęciem przygotowania oferty. Omówione zostaną m.in.  cele Programu, podmioty uprawnione do korzystania z dotacji, niezbędne terminy oraz obszary działań w ramach których można realizować zadania.

Zachęcamy również do umawiania się z doradczynią na indywidualne konsultacje dot. składania ofert w ramach Programu.

Więcej informacji udziela, oraz zgłoszenia przyjmuje Alicja Marcinek mailowo: alicja.marcinek@pisop.org.pl  lub telefonicznie: 65 520 78 86.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniach doradczych jest bezpłatny.