Konferencja „Fundusze dla Organizacji po 2014 roku” już za nami!

25 listopada odbyła się Konferencja „Fundusze dla Organizacji po 2014 roku”. Inicjatorami i organizatorami konferencji były Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Centrum PISOP. Jak przebiegło to wydarzenie?

Licznie przybyli uczestnicy, w pierwszej części Konferencji, mogli posłuchać o tym, jaki był poziom aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne, w kończącym się okresie programowania funduszy europejskich w latach 2007 – 2013. Temat zaprezentowała Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Instytut Zachodni Joanna Kalińska. Zaraz potem uczestnicy Konferencji wysłuchali wystąpienia Sylwii Wójcik. Swoją prezentację Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poświęciła Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014-2020. Opowiedział kto i na jakie działania będzie mógł pozyskiwać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapowiedziała także, że pierwsze konkursy powinny zostać ogłoszone na przełomie stycznia i lutego. Zwieńczeniem tej części Konferencji był panel, w ramach którego zaproszeni eksperci jak i aktywnie słuchający uczestnicy, szukali odpowiedzi na to, jak zwiększyć wykorzystanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe. Paneliści tj. Sylwia Wójcik, Ewa Gałka – Prezeska Zarządu Centrum PISOP, Zuzanna Janaszek – Maciaszek Prezeska Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Iwona Janicka – Przewodnicząca Rady Fundacji Aktywności Lokalnej oraz Bartosz Jędrzejczak – Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie podkreślali konieczność wykorzystania dotychczasowych doświadczeń z wdrażania funduszy europejskich oraz partnerskiej współpracy zarówno wewnątrz jak i między sektorowej przy realizacji projektów unijnych.

Zaraz po krótkiej przerwie rozpoczęły się warsztaty. Przy kolorowych stolikach, doradczyni Centrum PISOP Joanna Jękot-Łaźniak starała się razem z warsztatowiczami znaleźć rozwiązanie na to jak skutecznie budować partnerstwa projektowe. A o to, jak dobrze określić efekty projektu i w jaki sposób je zweryfikować, pytali uczestnicy warsztatu prowadzonego przez członkinię Zarządu Centrum PISOP – Annę Paulinę Matczuk. Pozostałe osoby przybyłe na Konferencję uczestniczyły w debacie o wspieraniu działalności międzynarodowej NGO i samorządów. Zaproszeni eksperci przedstawiali różne instrumenty finansowe, które mogą służyć tej współpracy.

Konferencja zakończyła się wspólnym podsumowaniem i  obiadem.

Bardzo dziękujemy przybycie i aktywny udział w Konferencji i do szybkiego zobaczenia.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych udział w Konferencji był bezpłatny.

Do obejrzenia zdjęć z wydarzenia zapraszamy tutaj.

Prezentacje z Konferencji zamieszczamy do pobrania poniżej.

Materiały_konfrerencja_25_11

Materiały_konferencja_2_25.11

Materiały_Konferencja_3_25.11

Materiały_konferencja_4_25.11

Materiały_konferencja_5_25.11