Konferencja organizowana przez SPLOT

Sieć SPLOT serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję dotyczącą Standardów III sektora.

Konferencja odbędzie się 5 czerwca br. w hotelu M&M (pl. Konstytucji w Warszawie), w godz. 9.00 – 15.00

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane standardy:

 1. Organizowania pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe
 2. Edukacji dzieci w szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 3. Modelowej struktury zastosowania tych standardów wraz z dobrymi praktykami.

Program konferencji:

 • 10.30 – 11.00 | Rejestracja uczestników
 • 11.00 – 11.05 | Uroczyste powitanie i otwarcie konferencji ( Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Sieci SPLOT)

Część I – Standard organizowania pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe

 • 11.05 – 11.30 | Prezentacja standardu organizowania pieczy zastępczej wypracowanego przez Grupę Roboczą (Kinga Zglinicka, moderatorka Grupy Roboczej)
 • 11.30 – 12.00 | Jak to wygląda w praktyce – doświadczenia wdrażania standardu organizowania pieczy zastępczej w woj. opolskim (Gerard Wilczek, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych,)
 • 12.00 – 12.30 | Jak to wygląda w praktyce – doświadczenia wdrażania standardu organizowania pieczy zastępczej w powiecie Gostyńskim (Mirosław Sobkowski, Prezes PCPR);
 • 12.30 – 13.00 | Świeżym okiem – recenzja standardu (Joanna Luberadzka- Gruca, Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej)
 • 13.00 – 14.00 | Dyskusja, pytania, opinie i zakończenie konferencji
 • 14.30 | Lunch.

Część II – Standard prowadzenia szkół przez organizacje pozarządowe

 • 11.05 – 11.30 | Prezentacja standardu prowadzenia szkół przez organizacje pozarządowe wypracowanego przez Grupę Roboczą (Andrzej Jabłoński Prezydent Fundacji Elementarz)
 • 11.30 – 12.00 | Doświadczenia w prowadzeniu szkół przez organizację pozarządową, korzyści i bariery (Witold Bodziony, Prezes Fundacji Tarcza)
 • 12.00 – 12.30 | Inna perspektywa – o standardzie (Alina Kożlińska – Bałdyga, Wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych)
 • 12.30 – 13.00 | Szkoły prowadzone przez organizację pozarządową, korzyści i bariery  z punktu widzenia samorządu terytorialnego (Bożena Kubacka  Naczelnik Urzędu Miasta w Jarocinie)
 • 13.00 – 14.00 | Dyskusja, pytania, opinie i zakończenie konferencji.
 • 14.30 | Lunch.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres katarzyna.strycka@siecsplot.pl lub faxem pod nr (022) 827-52-11 najpóźniej do 29 maja 2013r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Po wyczerpaniu się miejsc rekrutacja zostanie wstrzymana. Do tego czasu każde zgłoszenie, które otrzymamy, zostanie uznane za przyjęte (w razie zastrzeżeń będziemy się niezwłocznie z Państwem kontaktować).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Strycka

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
00-092 Warszawa, al. Niepodległości 245/74

tel. 022/827 52 11

katarzyna.strycka@siecsplot.pl