Konkurs Działania Godne Uwagi wchodzi w kolejny etap!

31.10 zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do Konkursu Działania Godne Uwagi. W odpowiedzi na Konkurs otrzymaliśmy 93 zgłoszenia! Za wszystkie bardzo dziękujemy.

Kapituła Konkursu przystępuje do oceniania zgłoszeń, a jej prace potrwają do 27 listopada. Zgłoszenia oceniane będą pod kątem:
– stopnia zaangażowania mieszkańców
– korzyści społecznych
– zaangażowania partnerów
– innowacyjności.

Wyłoniony zostanie zwycięzca każdego subregionu oraz każdej z 5 kategorii konkursowych tj.:
– Społeczeństwo
– Kultura
– Sport
– Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość
– Zdrowie i Ekologia.

Kolejnym etapem będzie głosowanie internautów, które rozpocznie się 27 listopada i potrwa do 11 grudnia.

Konkurs pn. „Działania Godne Uwagi” jest częścią projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.