Konsultacje z prawnikiem w Lesznie!

Przepisy prawa sprzyjają tym, którzy je znają! Zachęcamy do zadawania pytań i konsultacji z naszym prawnikiem. Już 23 czerwca, w godzinach od 9:30 do 15:00, w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie odbędzie się dyżur prawnika.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (tj.: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) oraz osoby chcące założyć taki podmiot z subregionu leszczyńskiego (tj. z powiatów: międzychodzkiego, nowotomyskiego, gostyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasto Leszno).

Prawnik podczas indywidualnych konsultacji odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z tworzeniem i funkcjonowaniem danego podmiotu tj. m.in. z tworzeniem statutu, czy wprowadzeniem zmian do obecnego, przygotowaniem dokumentów do KRS, zatrudnianiem pracowników, przygotowywaniem i weryfikacją umów.

W celu umówienia się na konsultacje należy przesłać maila na adres wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl, w treści wiadomości wpisując: nazwę reprezentowanego podmiotu (w przypadku już istniejącego podmiotu), imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, zakres spotkania. Więcej informacji o spotkaniu udziela Wojciech Grześkowiak (wojciech.grzeskowiak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86).

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Wydarzenie jest częścią projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.