Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu kaliskiego

Wśród 112 zgłoszonych wielkopolskich działań napłynęło 12 inicjatyw z kaliskiego subregionu. Kto zwyciężył?

W skład Kapituły oceniającej zgłoszone do Konkursu działania  weszli reprezentanci Zarządu Centrum PISOP, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia w Poznaniu, Barbara Bocheńska – Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego Urzędu Miejskiego w Kaliszu) oraz mediów (Katarzyna Dobroń – dziennikarka Polska Głos Wielkopolski, Grażyna Korzeniowska – dziennikarka Radia Merkury, Daniel Pajączkowski z TVP Poznań). Kapituła oceniała wszystkie działania przyznając punkty za innowacyjność, skalę działania, stopień zaangażowania mieszkańców oraz korzyści społeczne jakie przyniosła realizacja danego działania. Swojego wyboru dokonali także internauci głosując za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku. Ostatecznie nagrodzono cztery inicjatywy najwyżej ocenione przez Kapitułę oraz jedną, która zgromadziła największą liczbę głosów podczas głosowania internautów.

Poniżej prezentujemy laureatów Konkursu „Działania Godne Uwagi” 2015 z subregionu kaliskiego:

Fundacja „Ogród Marzeń” za działanie pn. „Akcja Wesołych Ogrodników”. Celem Akcji było między innymi pozyskanie funduszy na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych z terenu ziemi jarocińskiej, zjednoczenie społeczności lokalnej wokół jednej sprawy oraz podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat sytuacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością. Do działań z roku na rok przyłącza się coraz więcej firm, osób prywatnych oraz innych organizacji. Swoje wsparcie oferowali także radni, uczniowie szkół. W 2013 roku akcja odbywała się pod hasłem „Eko. Zdrowo na sportowo”, zaś w 2014 – „Mistrzowie ognia” – w ramach wydarzenia odbywały się fire show, turniej na dwa ognie warsztaty sztuk cyrkowych.  W ciągu 2 edycji uzbierali ponad 60 tys. złotych na pomoc dzieciom.

Kolejnym laureatem zostało działanie „Razem Damy Radę”, którego koordynatorem i pomysłodawcą było Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii. Do Konkursu zgłoszone zostały zajęcia terapeutyczne prowadzone przez Stowarzyszenie, które poza hipoterapią, obejmują kolejne metody rehabilitacji tj. dogoterapię, integrację sensoryczną, neurologopedię, kinezyterapię, terapię pedagogiczną itd. Organizacja przygotowuje programy dla swoich podopiecznych, rodzice dostają wskazówki, w jaki sposób dalej postępować z dziećmi. Organizacja opracowała poradnik dla rodziców Zaangażowanie grupy wolontariuszy to istotny element całego przedsięwzięcia – bez ich udziału trudno wyobrazić sobie to działanie. Zawiązana grupa wsparcia działa do dziś.

Trzecim laureatem subregionu zostało działanie zgłoszone przez  Fundację Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych, tj. „Moja ulica”. Zgłoszone do Konkursu działania obejmowały aktywizację społeczno-kulturalną oraz edukację wizualną dzieci i młodzieży zamieszkałej w obszarze ulic Jabłkowskiego i Podgórze w Kaliszu  oraz innych ulica Kalisza. Skąd pomysł na to działanie? Obszar, na którym pracowali został ujęty jako teren dysfunkcyjny w opracowaniu „Zintegrowany plan rozwoju obszarów miejskich i poprzemysłowych dla miasta Kalisza do roku 2020”. Wizerunek ujęty we wspominanym raporcie rzutował na stereotypowe odbieranie mieszkańców przez pryzmat patologii. W projekcie mogli oni za pomocą technik fotograficznych pokazać swoją perspektywę miejsca, które zamieszkują. Działanie odsłoniło realny wizerunek miasta.

Wśród zwycięzców wyłonionych przez Kapitułę  znalazły się także Prezentacje Plastyczne i Teatralne, których realizatorem było Stowarzyszenie OPUS. Prezentacje to impreza cykliczna realizowania od 2004 r. W Jarocinie osoby z niepełnosprawnością za pośrednictwem języka sztuki, poprzez różne formy kreatywnej aktywności, mimo ograniczeń ciała i umysłu, przekazują innym swoje marzenia i tęsknoty. Hasłem zajęć plastycznych było „Coś z niczego” – mając do wykorzystania zestaw materiałów od organizatorów. Zajęcia te rozwijają kreatywność, sprzyjają pracy wspólnej, integracji i myśleniu przy użyciu metafor oraz sztuk plastycznych.

Od 2 do 15 marca trwało głosowanie na inicjatywy na profilu Centrum PISOP na Facebooku, w efekcie tego plebiscytu wygrała Ostrowska grupa PAT „Uzależnieni Od Teatru” z działaniem – Wojewódzkie Obchody Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Inicjatywa promuje modę na życie bez uzależnień, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, bez przemocy. Dzięki Programowi  „PROFILAKTYKA A TY” mieszkańcy powiatu ostrowskiego poznali twórczą profilaktykę, oddalającą młode osoby od szkodliwych używek. Do współpracy włączyła się komenda wojewódzka policji w Poznaniu i komenda powiatowa policji w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach Konkursu z subregionu kaliskiego zgłoszenia nadesłały także:

  • Fundacja Animacja / I PLESZEWSKI PUB QUIZ
  • Stowarzyszenie „Bank Energii Kulturalno-Artystycznej”  / DNI KULTURY ULICZNE
  • Stowarzyszenie Multi Art /  8 MULTI ART FESTIVAL
  • Grupa Nieformalna „Inicjatywa Dla Opatówka” za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólny Kalisz / „SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – OPATÓWEK 2014″
  • Stowarzyszenie „Ludzie Dla Ludzi” / INFOHOLIZM – NARKOTYK XXI WIEKU
  • Fundacja Concordia / WIELKOPOLSKIE DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  • Stowarzyszenie Plenerowy Ostrów / I EDYCJA GALERII BEZDOMNEJ

Więcej o „Działaniach Godnych Uwagi” będzie można przeczytać w publikacji „Działania Godne Uwagi”, która ukaże się już niebawem!

Wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia na Konkurs bardzo  dziękujemy,
a Laureatom serdecznie gratulujemy!