Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu konińskiego

Działania Godne Uwagi to 112 inicjatyw, wśród nadesłanych zgłoszeń znalazło się 11 z subregionu konińskiego. Kogo wybrała Kapituła konkursu? Kogo Internauci?

Kapituła Konkursowa oceniająca formularze to reprezentanci Zarządu Centrum PISOP, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia w Poznaniu, a jako reprezentant miasta Konina – pełnomocnik ds. NGO Bartosz Jędrzejczak) oraz mediów (Katarzyna Dobroń – dziennikarka Polska Głos Wielkopolski, Grażyna Korzeniowska – dziennikarka Radia Merkury, Daniel Pajączkowski z TVP Poznań). Kapituła oceniała wszystkie działania przyznając punkty za innowacyjność, skalę działania, stopień zaangażowania mieszkańców oraz korzyści społeczne jakie przyniosła realizacja danego działania. Swojego wyboru dokonali także internauci głosując za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku. Ostatecznie nagrodzono cztery inicjatywy najwyżej ocenione przez Kapitułę oraz jedną, która zgromadziła największą liczbę głosów podczas głosowania internautów.

Poniżej prezentujemy laureatów Konkursu „Działania Godne Uwagi” 2015 z subregionu konińskiego:

Akademia Życia / Start up for Young disabled people”, działanie zrealizowane przez Fundację Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej. Celem zgłoszonego do Konkursu projektu było maksymalne usamodzielnianie w codziennych czynnościach życiowych i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Pierwsza grupa 7 osób przez pół roku uczyła się samodzielności w mieszkaniach treningowych, zdobywała umiejętności zawodowe, by następnie podjąć półroczne staże i przygotować się do wejścia na rynek pracy. Aktywizacja zawodowa zaszła kompleksowo – od badań predyspozycji i umiejętności, indywidualny plan szkoleń oraz wyznaczyła ścieżkę kariery. Cała oferta fundacji jest bezpłatna. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki partnerstwu z miastem Konin, które podjęło działania remontowe kamienicy przy starówce, następnie przekazało ją na projekty realizowane przez lokalne organizacje.

Kolejny zwycięzca to Stowarzyszenie ANMAR, które do Konkursu zgłosiło Program „Miejska Karta Seniora”. Program skierowany był do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Słupcy. Karta uprawnia posiadacza do skorzystania z promocyjnych ofert, zniżek i rozmaitych ulg, które są przygotowywane dla nich przez instytucje oraz firmy nie tylko ze Słupcy. Miejska karta seniora to projekt, którego celem jest aktywizacja mieszkańców po 60 r.ż. Partnerami całego programu są różne podmioty, instytucje kulturalne, takie jak  Miejski Dom Kultury w Słupcy, Muzeum Regionalne. Seniorzy objęci są również opieką medyczną różnych ośrodków. Kartę Seniora można realizować także w lokalach gastronomicznych, księgarniach i wiele wiele innych.

 „Instalacja Edukacyjna 1938-1945 Historia Prawdziwa”, działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Przystań to kolejny laureat z subregionu konińskiego. Instalacja, ukazywała wybrane zagadnienia II Wojny Światowej. W widowisku historycznym zaangażowano młodzież, jako grupy rekonstrukcyjne wydarzeń oraz wykorzystano sprzęt i eksponaty historyczne. Za pomocą scenografii przestrzennej, rekonstrukcji miejsc i wydarzeń, z wykorzystaniem dźwięku i światła, oddziaływano na zmysły adresata. W widowisku historycznym zaangażowano grupę rekonstrukcyjną aktorów, która podkreślała i potęgowała napięcie oraz wrażenia, jakie przeżywali ludzie w czasie wojny między innymi podczas przesłuchania łączniczki przez gestapo, czy fragment obozu koncentracyjnego z piecem krematoryjnym i wymowną bramą z napisem „Arbeit Macht Frei”. W ciągu 7 dni instalację obejrzało ponad 1 500 osób w różnym wieku oraz o różnym statusie materialnym. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponad gimnazjalnych w tym klasy mundurowe.

Wśród laureatów znalazło się także Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, z inicjatywą  „Jestem, ponieważ jesteśmy”. Głównym celem projektu zgłoszonego do Konkursu było zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec dziewcząt w wieku 14-19 lat na terenie subregionu konińskiego. Szczegółowe cele projektu to prelekcje na temat przemocy – o rodzajach i źródłach pomocy. Uczestniczyło w nich 248 osób, z czego 29 wzięło udział w 2 części akcji, która był kurs podstaw WENDO. Efektami projektu są: poszerzenie wiedzy uczestniczek projektu na temat pomocy w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie, wypracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizatorzy współpracowali z pracownikami szkół, przedstawicielami Policji i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plebiscyt Internautów wygrała inicjatywa  „Bronią języka – sztandar i pieśń, w stuletniej drodze niepodległości”, działanie zrealizowane przez Orkiestrę Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale. Celem działania było pobudzenie postaw patriotycznych mieszkańców powiatu konińskiego, oraz zaangażowanie młodych ludzi w tworzeniu historii swojego małego miasteczka. Projekt powstał w oparciu o wydarzenia historyczne oraz ich rocznice, które miały bardzo duży wpływ na wydarzenia związane z tożsamością narodu polskiego. Na zakończenie projektu odbył się finałowy koncert, w którym udział wzięło ok. 300 artystów-amatorów. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy gminy Rychwał mogli wykazać się zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej. Umożliwiło to młodzieży zdobycie doświadczenia w organizacji działań kulturalnych oraz czynne uczestnictwo w budowaniu wartości patriotycznych. Członkom Orkiestry Quantum, realizacja projektu pozwoliła na zaistnienie w środowisku lokalnym jak i powiatowym. Umożliwił wykazanie się umiejętnościami artystycznymi i organizacyjnymi, ale przede wszystkim wyzwolił chęć podejmowania kolejnych działań.

W ramach Konkursu z subregionu konińskiego zgłoszenia nadesłały także:

  • Stowarzyszenie Tradycja / PARK GINĄCYCH ZAWODÓW I TRADYCJI
  • Fundacja Antonina / DZIAŁANIE PRZECIWKO WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU/ARTOTERAPIA /
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodkowskiej / POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW „O ZŁOTY CHODAK”
  • Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel / JAK TU SIĘ POŁAPAĆ? – ŻONGLERKA I WORK-LIFE BALANCE
  • Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku / EDUKACJA OSÓB STARSZYCH POPRZEZ PROMOCJĘ  TRENINGU INTELEKTUALNEGO I FIZYCZNEGO
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy W Koninie / „ZDROWA ŻYWNOŚĆ – DAJE SIŁĘ I AKTYWNOŚĆ”

Więcej o „Działaniach Godnych Uwagi” będzie można przeczytać w publikacji „Działania Godne Uwagi”, która ukaże się już niebawem!

Wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia na Konkurs bardzo  dziękujemy,
a Laureatom serdecznie gratulujemy!