Laureaci Konkursu „Działania Godne Uwagi” z subregionu leszczyńskiego

Spośród wszystkich 112 inicjatyw zgłoszonych w Konkursie, najwięcej bo aż 37 pochodziło z subregionu leszczyńskiego. Komu ostatecznie przypadły laury zwycięstwa?

Zgłoszenia oceniane były przez Kapituła Konkursową w skład, której weszli reprezentanci Zarządu Centrum PISOP, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia w Poznaniu, Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta Leszna) oraz mediów (Katarzyna Dobroń – dziennikarka Polska Głos Wielkopolski, Grażyna Korzeniowska – dziennikarka Radia Merkury, Daniel Pajączkowski z TVP Poznań). Kapituła oceniała wszystkie działania przyznając punkty za innowacyjność, skalę działania, stopień zaangażowania mieszkańców oraz korzyści społeczne jakie przyniosła realizacja danego działania. Swojego wyboru dokonali także internauci głosując za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku. Ostatecznie nagrodzono cztery inicjatywy najwyżej ocenione przez Kapitułę oraz jedną, która zgromadziła największą liczbę głosów podczas głosowania internautów.
Poniżej prezentujemy laureatów Konkursu „Działania Godne Uwagi” 2015 z subregionu leszczyńskiego:

Działanie „Myśląc o bezpieczeństwie naszych mieszkańców nie zapominamy o walorach estetycznych naszej miejscowości” zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzyżankach. Celem przyświecającym inicjatywie dotyczącej melioracji stawu, który zapewnia teraz m.in. bezpośredni dostęp do wody w razie pożarów i niezależność od awarii sieci wodociągowych, było wspólne dobro i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Adresaci działania to przede wszystkim mieszkańcy Krzyżanek, ale też turyści, często przejeżdżający w sezonie przez miejscowość rowerami. Zadbano o teren wokół stawu, wysiano trawę i rośliny ozdobne, postawiono ławki, wybudowano grill. Realizacja działania zintegrowała lokalną społeczność, miejsce stało się atrakcyjne, jest miejscem wypoczynku i organizacji wydarzeń. Oceniający działanie zgodnie przyznali, iż wspólna praca z korzyścią dla wszystkich, tak duże zaangażowanie mieszkańców, dobro wspólne oraz fakt, iż powstałe miejsce rekreacyjne  jest stale wykorzystywane do realizacji innych działań zasługuje na uznanie.

Inicjatywa Grupy Kryza „Pokaz mody paryski szyk biskupiański dryg”, zrealizowana pod patronatem Bractwa Kurkowego w Krobi. Organizacja pokazu mody, łączącego tradycyjne elementy dziedzictwa kulturowego biskupian z modą współczesną, zainicjowała współpracę młodzieży ze starszym pokoleniem. Młodzież w większym stopniu angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności.  Wydarzenie organizowane było nie tylko w subregionie leszczyńskim, ale również w skali ogólnopolskiej promując tym samym region i województwo. Podczas pokazu prezentowano haftowane koronki, jaczki, kaftaniki, kopki i kryzy w zestawieniu ze współczesnymi strojami.  Wzrosła świadomość i wiedza na temat kultury biskupińskiej, lokalna społeczność bardziej identyfikuje się z miejscem, w którym żyje. Pokaz mody zainspirował również do prezentowania talentów tj. m.in. rękodzieło (biżuteria, torebki, elementy dekoracyjne). To właśnie m.in.  ze względu współpracę i integrację różnych grup społecznych podczas realizacji inicjatywy oraz promowanie tradycji i kultury w Wielkopolsce działanie otrzymało miano Godnego Uwagi.

Projekt Stowarzyszenia Ziemia Krobska pn. „Młodzieżowa Agencja Kulturalno-Rozrywkowa”. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie umiejętności młodzieży z terenu gminy Krobia w zakresie samodzielnego organizowania czasu wolnego, nabycie umiejętności społecznych oraz zacieśnienie więzi społecznych. Przeprowadzono diagnozę środowiska, określono deficytowe obszary i potrzebę zmian. Zorganizowano warsztaty dla młodzieży podczas których opracowany został projekt. W ramach działań związanych z realizacją projektu powołano Młodzieżową Agencję Kulturalno-Rozrywkową. Młodzież samodzielnie wyremontowała pomieszczenia oraz zaadaptowała je na siedzibę Agencji i redakcji miesięcznika „Głos Młodych”. Mimo zakończenia okresu realizacji projektu Agencja nadal niemniej prężnie działa organizując przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, rozrywkowe i edukacyjne oraz kampanie społeczne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy Krobia. Działanie bez wątpienia zaktywizowało młodych ludzi i przyczyniło się do rozwoju umiejętności społecznych poprzez budowanie zaangażowania społecznego.

Idea „Rewitalizacja zbiornika wodnego”, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła na przywrócenie podstawowej funkcji obiektu hydrologicznego polegającym na skutecznym odwodnieniu zlewni. Modernizacja stawu, w którą zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy Wilkowic oraz lokalne firmy użyczając ciężkiego sprzętu, ułatwiła pracę rolnikom oraz poprawiła walory turystyczne miejscowości. Prace trwały pół roku. W okolicy postawiono altanę ze stołem i ławkami oraz zadaszoną studnię. Miejsce latem służy mieszkańcom do wypoczynku, a zimą pełni funkcję lodowiska. Miejsce stało się swego rodzaju centrum życia dla miejscowości. Działania podejmowane były całkowicie w ramach wolontariatu mieszkańców, którzy włączyli się w troskę o własne środowisko. 2000 godzin pracy mieszkańców zaowocowały integracją i powstaniem miejsca do rekreacji.

Nagrodę Internautów otrzymała inicjatywa pn. „X Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Gwiazdy Dzieciom 2014”, zrealizowana przez Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko. Festiwal, impreza integrująca środowisko lokalne z osobami niepełnoprawnymi, organizowany jest już od 10 lat. Wydarzenie sprzed roku miało charakter jubileuszowy, czemu towarzyszyło otwarcie Muzeum Tercetu Egzotycznego w Lubiniu. Wydarzenie zgromadziło uczestników i gwiazdy z terenu całej Polski. Osoby niepełnosprawne, podopieczni różnego rodzaju instytucji wsparcia m.in. warsztatów terapii zajęciowej czy domów opieki społecznej, są aktywnie włączane w organizację Festiwalu m.in. poprzez możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych czy kulinarnych. Dla wielu z  nich niesamowitym przeżyciem było wystąpienie na scenie w towarzystwie gwiazd estrady.

Zwycięskie działania konkurowały z takimi inicjatywami jak:

 • „Elegancja Raka” – Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
 • „Zgrupowanie kadry Polski osób po amputacjach; turnieje piłki dla dzieci i młodzieży”  – LKS KA4 Zjednoczeni Pudliszki
 • „T – jak teatr, czyli pozwólcie mi tworzyć i grać dla innych” – Stowarzyszenie „Maryśki”
 • „Wszystko w naszych rękach” – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Kasztanowy Szlak
 • „Jesteśmy wśród was – piknik  integracyjny osób chorych na stwardnienie rozsiane ze społecznością lokalną” – Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu
 • „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – Stowarzyszenie „ECHO”
 • „Dyniowe czary” – Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń
 • „Czyścimy Jezioro Dominickie” – Stowarzyszenie Przyjaciół Boszkowa
 • „Smaki z dzieciństwa” – Stowarzyszenie Krzemianki
 • „Amatorska grupa teatralna Dorośli Dzieciom” – Społdzielnia Socjalna ECOSS
 • „ Biegaj z Krobią Women – biegają bo lubią i zarażają” – Ludowy Zespół Sportowy Krobianka Krobia
 • „Rozpoznać alzheimera” – Fundacja Dr Clown
 • „Dawno, dawno temu na wsi” – Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach przy Kółku Rolniczym S.K.R.
 • „Młodzi-młodszym na wakacje” – Stowarzyszenie „Nasz Dom”
 • „Dziewczyny z drużyny level up”– Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co!”
 • „Wróg w domowej apteczce” – Fundacja StrefaPL
 • „Senioriada ‘2014 czyli sportowe zmagania seniorów na wesoło” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi
 • „Wianki” – Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
 • „Działania wolontarystyczne grupy kuglarskiej” – Stowarzyszenie „Nasza alternatywa”
 • „Stypendia studenckie Fundacji Absolwent” – Fundacja „Absolwent”
 • „Czas na sport” – Areoklub Leszczyński
 • „Wędrówki z Panem Tadeuszem” – Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”
 • „Pociąg do Cooltury – międzynarodowe półkolonie” – Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
 • „Skąd” Dokąd? Przystanek Śmigiel” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA
 • „Duży czy mały w kuchni doskonały” – Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi
 • „Budujemy budy” – Rotaract Club Poznań
 • „Tutaj każdy może – II Giełda Pomysłów” – Stowarzyszenie „Partnerstwo Lokalne w Śmiglu”
 • „Sportowe wakacje” – Kółko Rolnicze w Nowym Białczu
 • „I Wojewódzki Kabareton Osób Niepełnosprawnych” – Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”
 • „Sędzia Taekwondo” – Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska”
 • „Mazidła, pachnidła, smarowidła… czyli kosmetyki, które zrobisz w domu” – Stowarzyszenie Ziołowieś Pępowo
 • „Międzyszkolne Targi Ekologiczne” – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”

Wszystkie inicjatywy zgłoszone w Konkursie zostaną opisane w drukowanej publikacji „Działania Godne Uwagi”, która ukaże się już niebawem!

Wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia na Konkurs bardzo  dziękujemy,
a Laureatom serdecznie gratulujemy!