Lekarstwo na słabą organizację

Stowarzyszenia i fundacje działają w oparciu o cele statutowe. By je skutecznie realizować, potrzebują środków. A te mogą pozyskiwać z prowadzonej działalności gospodarczej. Dotychczasowe obawy o prowadzenie takiej organizacji mogą odejść do lamusa, bo powstaje kompleksowy zestaw narzędzi przydatnych w prowadzeniu takiej organizacji.

1. Działamy społecznie

Organizacje pozarządowe powstają dla zaspokojenia różnych problemów i potrzeb. Często zaspokajają wielorakie potrzeby grup słabszych i marginalizowanych. Realizacja działań w zakresie pożytku publicznego wymaga od nas coraz wyższych kwalifikacji, umiejętności. Coraz częściej, co cieszy, w działalność statutową organizacji włączają się więc specjaliści. W przeciętnej organizacji społecznej, zatrudniającej pracowników na stałe, trzy czwarte ma ukończone studia wyższe. Dzięki temu organizacje pozarządowe w Polsce pomimo niestabilnej sytuacji rynkowej potrafią skutecznie i fachowo wspierać społeczności lokalne.

2. Możemy działać ekonomicznie

Wszystko graniczyłoby z ideałem, gdyby nie pieniądze. To odwieczny dylemat działaczy III sektora: skąd wziąć środki na działanie? Jak zapewnić stałe dochody? Jak sprawić, by pieniądze można było wydawać na ważne, palące potrzeby, a nie tylko i wyłącznie na wskazane w wytycznych wydatki? Odpowiedź wbrew pozorom jest prosta. Wystarczy prowadzić działalność gospodarczą. Problem w tym, że często się jej boimy. Niesłusznie! Jeśli dobrze jest prowadzona działalność gospodarcza, może pozwolić na zachowanie stabilności działań statutowych nawet przy opóźnieniach płatności dotacji czy chwilowym braku środków na pokrycie bieżących kosztów. Co ciekawe, częsty argument oponentów, że to skomplikowane i związane z biurokracją, obalę bardzo prosto: prowadzenie działalności gospodarczej porównywalne jest z realizacją projektu, ale dokumentacji oraz pracy księgowej jest mniej.

3. Możemy działać skutecznie

Choć prowadzenie działalności gospodarczej nie jest specjalnie trudne, to zarządzając takim Stowarzyszeniem czy Fundacją warto kierować się praktycznymi, sprawdzonymi wskazówkami. Zarządzenie organizacją z działalnością komercyjną wymaga bowiem stosowania kilku zasad, które wynikają z naszego funkcjonowania na rynku. Aby to zadanie ułatwić, Centrum PISOP bazując na 13-tu latach doświadczeń, w tym 8-miu w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz doświadczeniu licznych współpracujących z nami NGO-sów opracowuje przydatne w tym celu narzędzia w zakresie: koordynacji organizacji, zarządzania finansami, zarządzania ludźmi oraz komunikowania o naszej działalności.

Recepta

Czasem lubimy sobie ponarzekać, jak to Polacy. Często u źródła tego gderania leży zły stan zdrowia naszej organizacji, musimy jej wtedy, tak jak sobie zaaplikować lekarstwo. Takim lekiem na słabą organizację jest zestaw narzędzi dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki temu i nam ubędzie siwych włosów, bo wreszcie  będą  stałe  środki  i  działania  naszej  organizacji  będą  mogły być naprawdę skutecznie realizowane! Dzięki temu pożyjemy dłużej i my i nasza organizacja.

Autorka: Ewa Gałka – Centrum PISOP

Źródło: Artykuł powstał w ramach projektu Biznes-Innowacje NGO, czyli BINGO realizowanego przez Centrum PISOP, Network for Europe oraz Fundację Niwa Edukacji i Rozwoju.