Liderzy Lokalni poszukiwani!

Centrum PISOP zaprasza do współpracy osoby zainteresowane działaniem w swoich środowiskach lokalnych, włączaniem mieszkańców we współpracę na rzecz danej miejscowości lub gminy.

W ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, z Centrum PISOP współpracuje już dwanaścioro Liderów z subregionu leszczyńskiego, w tym m.in. z Rawicza, Krobi, Kościana czy Rogowa.

Osoby zatrudnione na stanowisku Lidera/Liderki zajmują się m.in.:

  • organizacją spotkań i wydarzeń w środowisku lokalnym,
  • współpracą z podmiotami, np. organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej działającymi na rzecz danego środowiska,
  • aktywizacją społeczności poprzez tworzenie partnerstw oraz inicjatyw lokalnych.

Liderzy biorą także udział w szkoleniach, warsztatach, Targach Ekonomii Społecznej, mają stałe wsparcie ekspertów merytorycznych. Szczegółowe informacje na temat zadań, obowiązków i narzędzi jakimi dysponują Liderzy można znaleźć w zapytaniu ofertowym poniżej.

Nabór na Liderów Lokalnych z gmin: Borek Wielkopolski, Pogorzela, Poniec, Czempiń, Jutrosin, Wolsztyn, Miejska Górka, Bojanowo prowadzony jest do 26.08.2014 r. Wypełniony formularz oferty należy złożyć w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie ul. Pl. Metziga 26/6.

Dodatkowych informacji udziela Anna Jądrzyk, mailowo anna.jadrzyk@pisop.org.pl lub pod numerem telefonu 61 851 91 34 / 65 520 78 86.

Zapytanie ofertowe

loga UE-poziom_kolor