Liderzy wolontariatu aktywnie działają!

Realizacja projektu odbywa się w terminie 14.04-25.12.2015.

Projekt dofinasowany przez Urząd Miasta Poznania.

Główny cel projektu to zwiększenie wiedzy i umiejętności Liderów Poznańskiego Wolontariatu poprzez kompleksową ofertę ich rozwoju.

Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie teoretyczne i praktyczne (szkoleniowe, warsztatowe, doradcze, animacyjne, finansowe) Liderów Poznańskiego Wolontariatu oraz realizację przez nich inicjatyw społecznych/obywatelskich w Poznaniu.

Założone działania w ofercie to:

PROMOCJA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ I REKRUTACJA – upowszechnienie informacji nt kompleksowego wsparcia Liderów Poznańskiego Wolontariatu poprzez promocję m.in.
w mediach, na lokalnych portalach, stronach lokalnych organizacji.

WARSZTATY – 3 warsztaty przeznaczone dla Liderów Poznańskiego Wolontariatu oraz wolontariuszy, z którymi współpracują.

SZKOLENIA DLA LIDERÓW – prowadzone przez doświadczonych trenerów metodą warsztatową – z częścią teoretyczną i praktyczną.

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA – przyznanie dofinansowania na inicjatywy społeczne.

Dofinansowane zostanie przyznane dla min. 3 lokalnych inicjatyw z terenu Miasta Poznania obejmujących działania lokalne.

WSPARCIE W REALIZACJI PROJEKTÓW – przez cały okres realizacji projektu liderzy będą mieli do dyspozycji doradców, którzy będą dla nich wsparciem w procesie szkoleniowo-warsztatowym oraz w procesie przygotowywania wniosków, realizacji działań oraz rozliczania projektów.

Informacji o projekcie udziela Katarzyna Sulejewska – 61 851 91 34 lub mailowo katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl