Lista oceny formalnej – po etapie poprawek – w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki ostatecznej oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego:

Wyniki oceny formalnej:

Ocena formalna pozytywna 2019

Ocena formalna negatywna 2019