Lista oceny formalnej w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego:

Wyniki oceny formalnej:

Ocena formalna – oferty ocenione pozytywnie

Ocena formalna – oferty skierowane do poprawy

Ocena formalna – oferty ocenione negatywnie