Lutowa oferta Leszczyńskiego OWES

Szanowni Państwo,

choć to najkrótszy miesiąc w roku, luty w Centrum PISOP obfitować w wiele szkoleń i spotkań z doradcami. Zaczynamy 6 lutego doradczym warsztatem księgowym (godz. 9:00-11:00). Doświadczona księgowa Hanna Smoczyk wyjaśni, jak wypełnić formularze CIT i PIT.

Sześć dni później – 12 lutegow godz. 9:00-16:00 – odbędzie się szkolenie prawne. Prawnik Łukasz Waszak opowie m. in. o  odpowiedzialności członków zarządu, roli i kompetencjach organów kontroli wewnętrznej czy o zatrudnieniu w podmiotach ekonomii społecznej.

Po dwóch dniach zapraszamy na doradztwo poświęcone planowaniu działań– tworzeniu harmonogramu rocznego (14 lutego, 10:00-12:00).

Osoby szukające sposobów na wypromowanie swojej organizacji może zainteresować spotkanie doradcze z pracownikami agencji marketingowej. Na pewno podpowiedzą, co zrobić, aby o działaniach Waszej organizacji było głośno (może przed kampanią 1 procent?) Odbędzie się ono 18 lutego w godz. 9:00-14:30

Na koniec – „Zarządzanie finansami”, szkolenie dla osób, które się tym zajmują w organizacjach pozarządowych czy spółdzielniach socjalnych. Zapraszamy na nie 25 lutego w godz. 9:00-16:00.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Centrum PISOP w Lesznie (Pl. Metziga 26/6). Zapraszamy na nie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej czy zakładów aktywizacji zawodowej z subregionu leszczyńskiego (tj. Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński).

Udział w szkoleniach i spotkaniach doradczych jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat tych i przyszłych wydarzeń organizowanych przez Centrum PISOP znajdą Państwo na stronach internetowych www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl i www.pisop.org.pl oraz pod numerem telefonu 65 520 78 86.

Zapisy na wydarzenia przyjmuje Alicja Marcinek, tel.  65/520 78 86, mail: alicja.marcinek@pisop.org.pl.

Wszystkie spotkania obywają się w ramach projektu LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.