Marketing w podmiotach reintegracyjnych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych na szkolenie marketingowe, które odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku.

 Podczas szkolenia specjaliści ds. marketingu opowiedzą o:

-Rozpoznaniu i charakterystyce klientów,
-Gdzie szukać potencjalnych klientów i w jaki sposób do nich docierać,
-W jaki sposób wypracować silną i konkurencyjną markę i w jaki sposób utrzymać ją na rynku
-Jak odpowiednio planować działania marketingowe.

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających podmiotami reintegracyjnymi (tj. WTZ, KIS, CIS, ZAZ).

Zachęcamy do udziału!

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać mailowo na załączonym druku formularza na adres beata.zabroni@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86 do dnia 13 kwietnia br.

Formularz_zgloszeniowy_marketing WTZ