Mikrodotacje Wielkopolskiej Wiary. Spotkanie doradcze w Gnieźnie i w Lwówku

Jeszcze tylko do 17 kwietnia można składać wnioski w ramach Konkursu Mikrodotacje Wielkopolska Wiara.

Z uwagi na wielkie zainteresowanie tym tematem zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym w Gnieźnie 15 kwietnia  oraz w Lwówku 14 kwietnia.

W pierwszej części spotkania, od godziny 10.45, lokalny doradca współpracujący z Centrum PISOP – Krystian Kędziora (Gniezno) i Alicja Zając (Lwówek) zapozna Państwa z zasadami obowiązującymi przy wypełnianiu wniosku w Generatorze przy tegorocznej edycji Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. W drugiej części, od godziny 11.45 kwestie prawne związane z umowami stosowanymi w projektach objaśni prawnik z Centrum PISOP – Piotr Wlaź.

Od godziny 12:30 trwać będą indywidualne konsultacje zarówno z doradcą jak i prawnikiem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Anitą Nowicką (mail anita.nowicka@pisop.org.pl, w treści maila wpisując imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę reprezentowanej organizacji, telefon kontaktowych. Prosimy także o uzupełnienie analizy de minimis organizacji (dokumenty do pobrania) i przesłanie, najpóźniej do 13.04.2015, na adres anita.nowicka@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61/851 91 34.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (więcej informacji o projekcie – tutaj) oraz projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” (więcej informacji o projekcie –  tutaj) dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Program spotkania

Analiza-test-pomocy-de-minimis